Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tietokantojen oppaat: IEEE Xplore

Keskeisimpien Oulun yliopistossa käytössä olevien tietokantojen pikaoppaat

Tietoa tietokannasta

IEEE Xplore

IEEE Xplore search  

  KUVAUS ESIMERKIT
Sanan katkaiseminen

Stemming, monikot 

Katkaisumerkki:
*
tarkoittaa 0...n merkkiä, voi käyttää missä
tahansa kohtaa sanaa

 optic*
organi*ation

Yksikkömuoto hakee myös monikon

Normaalissa IEEE-haussa mukana myös tyypillisimmät päätteet: -ed, -es, ja -ing

tooth  hakee tooth ja teeth

circuit hakee circuit, circuits, circuited, circuiting
center hakee center, centre

Fraasin ilmaiseminen 

Fraasi lainausmerkkeihin 

- voi käyttää katkaisumerkkiä.
- yksikkömuoto ei ota automaattisesti monikkoa.

"surface acoustic wave filter*"

Fraasi läheisyysoperaattoreilla:
- vain komento-haussa
- hakevat myös tyypillisimmät päätteet
- ei voi käyttää katkaisumerkkiä

 

NEAR/0 (isoilla kirjaimilla) sanat missä järjestyksessä tahansa
ONEAR/0 (isoilla kirjaimilla) sanat annetussa järjestyksessä

resistance ONEAR/0 amplifier
Haussa käytettävät operaattorit Boolen operaattorit (isoilla kirjaimilla)
AND, OR, NOT
heart AND rate
heart rate ohjelma hakee heart AND rate

 Läheisyysoperaattorit (isoilla kirjaimilla):
- vain komento-haussa
- hakevat myös tyypillisimmät päätteet
- ei voi käyttää katkaisumerkkiä

 

NEAR/n sanat kumminpäin vain,
n ≥ 0

ONEAR/n sanat annetussa järjestyksessä,
n ≥ 0

 

signal NEAR/1 isolation

Operaattoreiden suoritusjärjestys
Advanced Search: laatikkojen välisten operaattoreiden suoritusjärjestys = ylhäältä alaspäin 

 

Command Search:
Suluilla voi itse määrittää
suoritusjärjestyksen
- ohjelma suorittaa
aina sulut ensin.
Ilman sulkuja operaattoreiden
suoritusjärjestys = vasemmalta oikealle

Vinkkejä haun toteutukseen

 

Monimutkaiset haut kannattaa tehdä
komentohaun puolella, koska Advanced Keyword/Phrases -haussa on paljon rajoitteita.
Alapuolella on esimerkki haun toteuttamisesta komentohaulla sekä vastaavan tekeminen Advanced Keyword/Phrases -haulla. Vaiheittain tehty esimerkkihaku havainnollistaa Keyword/Phrases -haussa olevia ongelmia.
Viitteiden siirto RefWorksiin

Valitse viitteet -> Export -> Citations
-> RefWorks

 

 

 

 

 

 

 

Viite IEEE Xploresta RefWorksiin
   
   

Esimerkkihaku (Advanced Search)

Hakuesimerkkinä etsitään tietokannasta tietoa erilaisten satelliittijärjestelmien signaaleista ja ajanmäärityksestä atomikellojen avulla. Etsitään sopivat hakusanat ja muodostetaan seuraava hakulauseke.

(gps* OR glonass* OR galileo* OR "satellite system" OR "satellite systems") AND signal*

AND ("atomic clock" OR "atomic clocks" OR "atom clock" OR "atom clocks" OR tim*)

 

Komentohaun puolella hakulauseke voidaan hyödyntää sellaisenaan ja haku saadaan toiminaan halutulla tavalla:

Näin toteutettuna haulla saadaan 3916 viitettä.

 _____________________________________________________

Advanced Keyword/Phrases -haun ongelmia:

Advanced Keyword/Phrases -haussa tulee ongelmia näin monimutkaisen lausekkeen kanssa. Seuraavassa tehdään satelliittijärjestelmien signaaleihin ja atomikellojen avulla tapahtuvaan ajanmääritykseen liittyvä haku vaiheittain Keyword/Phrases-hakua käyttäen.

Ensiksi muodostetaan satelliittijärjestelmistä hakulauseke:

gps* OR glonass* OR galileo* OR "satellite system" OR "satellite systems"

Lausekkeella löydetään 17 640 viitettä.

 

Lisätään hakuun termi signal katkaisua käyttäen.

Lisäämällä termi signal tulosjoukon koko muuttuu 17 640 viitteestä 10 098 viitteeseen.

Tähän saakka haku on toiminut oikealla tavalla ja Advanced Keyword/phrases -hakua voidaan hyödyntää useamman rivin hauissa, jos ensimmäistä lukuun ottamatta muissa on vain yksi hakutermi.

Ongelma syntyy, kun käytetään muualla kuin ensimmäisellä rivillä lauseketta, jossa on useampi hakutermi.

Lisätään hakuun ajoitusta ja atomikelloa tarkoittavia termejä. Muodostetaan niistä lauseke:
"atomic clock" OR "atomic clocks" OR "atom clock" OR "atom clocks" OR tim* , joka yksistään löytää  735 441 viitettä.

Lisätään lauseke hakuun:

Ennen viimeisen rivin lisäämistä löydettiin 10 098 viitettä. AND-operaattorilla tehdyn hakuehtojen lisäämisen jälkeen tulosjoukon pitäisi pienentyä, mutta sitä vastoin nyt saadaan 735 428 viitettä. Syy siihen selviää tutkittaessa lauseketta, jolla haku toteutui.

((gps* OR glonass* OR galileo* OR "satellite system" OR "satellite systems")

AND signal*)

AND "atomic clock" | OR "atomic clocks" OR "atom clock" OR "atom clocks" OR tim*

Ensimmäisen rivin osalta haku on toiminut oikein. Myös toinen rivi on edelleen toiminut, koska siinä on vain yksi hakutermi. Kolmannella rivillä on hakuun yhdistetty ”atomic clock”, mutta sen jälkeen olevat termit erotetaankin lausekkeesta OR-operaattoreilla, koska viimeiseltä riviltä puuttuvat sulkeet. Tällöin siis riittää, että haussa on mukana jokin termeistä: "atomic clocks", "atom clock", "atom clocks" ja tim*

Lisäämällä sulkeet lausekkeeseen, sen saa toimimaan oikein.

("atomic clock" OR "atomic clocks" OR "atom clock" OR "atom clocks" OR tim*)

 

 Keyword/Phrases-hakua voi siis käyttää lyhyissä ja selkeissä hauissa, mutta monimutkaisemmat kannattaa tehdä komentohaun puolella.

Käyttö

IEEE Xplore Youtube channel

APUA TIEDONHAKUUN

Pyydä apua tiedonhakuun aiheestasi.
Kysy tietokannoista, e-kirjoista, artikkeleista tai viitteidenhallinnasta.
Sähköposti: informationservice(at)oulu.fi