Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Haun kohdistaminen hakukenttiin

Haun kohdistaminen hakukenttiin

Tietokantoihin tallennetaan tiedot julkaisuista käyttäen tiettyä tietokannan omaa tietuerakennetta.
Tietue rakentuu kentistä, esim. otsikolle, kirjoittajille ja tiivistelmälle on omat kenttänsä.

Tiedonhakija voi valita, mihin hakukenttiin tiedonhakunsa kohdistaa, eli mistä kentistä hakusanojen on löydyttävä.
Esimerkiksi kirjoittajan nimeä haetaan Tekijä- tai Author-kentästä.

Usein tietokannoissa on oletushakutyyppinä kenttien yhdistelmä, ns. vapaasanahaku.
Se joka hakee otsikosta, tiivistelmästä ja asiasanoista, tai kaikista muista paitsi kokotekstistä. 

Tavallisimmat aiheenmukaisen haun hakukentät voi valita hakulomakkeen alasvetovalikoista: 

Usein komentohaku tarjoaa vielä suuremman valikoiman hakukenttiä.

Mitä suurempaa dataa eli tekstimassaa haetaan, sitä suurempia hakutuloksia saadaan, niinpä kokotekstihaulla saa eniten viitteitä.

Mitä pienempää dataa eli tekstimassaa haetaan, sitä laajempi hakusanavalikoima tarvitaan kattavan hakutuloksen saamiseksi. Esimerkiksi artikkelin otsikko sisältää jostakin aihepiiristä vain yhden sanan, mutta tiivistelmässä ja asiasanoissa siitä voidaan kertoa muutama synonyymi tai muu termi.

 

Kuvassa esimerkki viitetietokantaan tallennetun artikkelin viitetiedoista. Hakutuloslistasta näihin tarkempiin tietoihin pääsee klikkaamalla viitteen otsikkoa. Yleensä aiheenmukainen haku kannattaa kohdistaa otsikkoon, tiivistelmään ja asiasanoihin, jos se tietokannassa on mahdollista. Missä kentissä näet sanan "glycerol"? Scopus 27.7.2018

Haun kohdistaminen artikkelin tai kirjan otsikkoon

Tiedonhaun kohdistamista pelkästään artikkelin tai kirjan otsikkoon kannattaa kokeilla

 • kun etsitään tiettyä artikkelia tai kirjaa
 • kun halutaan parantaa hakutuloksen relevanssia
  • vaatii laajan hakusanavalikoiman tuottaakseen kattavan hakutuloksen
 • kun halutaan testata hakusanojen ja hakulauseen toimivuutta
  • otsikon sanat näkyvät hakutuloslistassa, joten toimivuus on helpompi havaita
 • kun halutaan verrata tietokantoja
  • tietokannoissa on aina julkaisun otsikko; tiivistelmä voi tulla viiveellä ja asiasanat poikkeavat eri tietokannoissa
  • muista lisäksi tehdä sama vuosirajaus ja kielirajaus.

 

 

Myös Google Scholarissa voi vaikuttaa siihen, mistä kentistä hakusanoja etsitään. Esimerkissä on haluttu löytää tietoa motivaation vaikutuksesta oppimiseen. Vertaa tulosjoukkoa, kun haku on kohdistettu Google Scholarin tarkennetun haun lomakkeella kaikkiin kenttiin ja kun se on kohdistettu vain artikkelin otsikkoon.

Haun kohdistaminen kokotekstiin

Kokotekstitietokannoissa haun voi kohdistaa myös dokumentin, artikkelin tai kirjan koko sisältöön. Dokumentin sisällöstä hakemista kannattaa kokeilla esimerkiksi

 • kun aihe on hyvin tarkkaan rajattu esim. johonkin maahan
  • finland OR finnish
 • kun etsitään yksittäistä faktaa tai termiä
 • kun etsitään nimeä
  • "rosa liksom" OR "liksom rosa"
  • "gone with the wind"
 • kun aiheesta on vaikea löytää mitään tietoa.

Kokotekstihaku hakee myös julkaisujen lähdeluetteloista, joten sitä voi käyttää myös viittausanalyysiin:

 • "Multiresolution gray-scale and rotation invariant texture classification with local binary patterns".

 

eBook Collection (EBSCOhost) -e-kirjatietokannassa on haettu tietokannan oletushakukentistä (otsikko, tiivistelmä, asiasanat) sanoja motivation ja learning, sekä hakusanalla storytelling (voidaan kirjoittaa myös story telling) kaikista tekstikentistä, myös kirjojen kokotekstistä. Näin on löydetty oppimismotivaatiota käsitteleviä kirjoja, joissa on vähintään maininta tarinankerronnasta. Tietokanta antaa myös listan sivuista, jolla käytetyt hakusanat esiintyvät useimmin (Most relevant pages). EBSCOhost 15.8.2018