Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Haun kohdistaminen hakukenttiin

Haun kohdistaminen hakukenttiin

Tietokantoihin tallennetaan tiedot julkaisuista käyttäen sovittua tietuerakennetta. Tietue rakentuu määrätyistä kentistä, jotka vaihtelevat tietokannoittain. Kentät ja niiden nimet  voi tarkistaa tietokannan ohjeista. Tiedonhakija voi valita, mihin hakukenttiin tiedonhakunsa kohdistaa, eli mistä kentistä hakusanojen on löydyttävä.

Tavallisimmin aiheenmukaisessa tiedonhaussa käytettäviä kenttiä ovat esimerkiksi:

  • Artikkelin otsikko
  • Tiivistelmä
  • Asiasanat
  • Kokoteksti eli dokumentin sisältö

Usein tietokannoissa on lisäksi valittavana eri kenttien yhdistelmiä, kuten otsikkoon, tiivistelmään ja asiasanoihin tai kaikkiin muihin paitsi kokotekstiin kohdistuva haku. Tavallisimmat hakukentät voi valita hakulomakkeen alasvetovalikoista. Usein komentohaku tarjoaa vielä suuremman valikoiman hakukenttiä.

 

Kuvassa esimerkki viitetietokantaan tallennetun artikkelin viitetiedoista. Hakutuloslistasta näihin tarkempiin tietoihin pääsee klikkaamalla viitteen otsikkoa. Yleensä aiheenmukainen haku kannattaa kohdistaa otsikkoon, tiivistelmään ja asiasanoihin, jos se tietokannassa on mahdollista. Missä kentissä näet sanan "glycerol"? Scopus 27.7.2018

Haun kohdistaminen artikkelin otsikkoon

Tiedonhaun kohdistamista pelkästään artikkelin otsikkoon kannattaa kokeilla

  • Kun etsitään tiettyä artikkelia
  • Kun halutaan testata hakusanojen ja hakulauseen toimivuutta
  • Kun halutaan parantaa hakutuloksen relevanssia

 

Myös Google Scholarissa voi vaikuttaa siihen, mistä kentistä hakusanoja etsitään. Esimerkissä on haluttu löytää tietoa motivaation vaikutuksesta oppimiseen. Vertaa tulosjoukkoa, kun haku on kohdistettu Google Scholarin tarkennetun haun lomakkeella kaikkiin kenttiin ja kun se on kohdistettu vain artikkelin otsikkoon.

Haun kohdistaminen kokotekstiin

Kokotekstitietokannoissa haun voi kohdistaa myös dokumentin, artikkelin tai kirjan koko sisältöön. Dokumentin sisällöstä hakemista kannattaa kokeilla esimerkiksi

  • Kun aihe on hyvin tarkkaan rajattu
  • Kun etsitään yksittäistä faktaa
  • Kun aiheesta on vaikea löytää mitään tietoa

 

eBook Collection (EBSCOhost) -e-kirjatietokannassa on haettu tietokannan oletushakukentistä (otsikko, tiivistelmä, asiasanat) sanoja motivation ja learning, sekä hakusanalla storytelling (voidaan kirjoittaa myös story telling) kaikista tekstikentistä, myös kirjojen kokotekstistä. Näin on löydetty oppimismotivaatiota käsitteleviä kirjoja, joissa on vähintään maininta tarinankerronnasta. Tietokanta antaa myös listan sivuista, jolla käytetyt hakusanat esiintyvät useimmin (Most relevant pages). EBSCOhost 15.8.2018