Skip to main contentBiologian tiedonhakuopas: Opinnäytteet

Hyvä muistaa

Ota viitteidenhallintaohjelma käyttöön heti, kun aloitat tiedonhaun seminaarityötä, opinnäytetyötä tai tutkimusta varten. Lähdeviitteesi pysyvät järjestyksessä ja lähdeluettelon tekeminen on helppoa.

Ohjeita lopputöiden tekemiseen

Biologian laitoksen ohjeet: Suullinen ja kirjallinen esitys (ohjeet tutkielman tekoon)

Ohjeet sähköisen opinnäytteen palauttamiseen

Tekijänoikeudet opinnäytetyössä

Biologian opinnäytteet

Biologian sähköiset opinnäytteet Jultikassa

  • Voit rajata listaa mm. opinnäytteen tyypin mukaan.
  • Osa opinnäytteistä on tekijän luvalla avoimesti saatavilla. Kaikki sähköiset opinnäytteet ovat luettavissa kirjastossa eGradu-työasemilla.

Painetut opinnäytteet

Biologian laitoksen uusia graduja

Loading ...

Muiden Suomen yliopistojen opinnäytteitä ja julkaisuja

Tampereen yliopisto

Tampereen teknillinen yliopisto

Loading

Muita lähteitä

Viitteidenhallinta

uusirefworks

Siirrä hyvät viitteet talteen RefWorks- tai New RefWorks -viitteidenhallintaohjelmaan.

RefWorksin avulla voit:
- luoda tietokannan itse valituista viitteistä
- kirjoittaa lähdeviitteet tekstiin
- tehdä lähdeluettelon
- jakaa viitteitä muille

RefWorks-opas

New RefWorks -opas

 

Lisäksi avoimesti saatavia viitteidenhallintaohjelmia: Mendeley, BibTeX, Zotero,

Tutkimusmenetelmät

Kielenhuolto

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000