Siirry pääsisältöön

Maantieteen tiedonhakuopas: Opinnäytteet

Hyvä muistaa

Ota viitteidenhallintaohjelma käyttöön heti, kun aloitat tiedonhaun seminaarityötä, opinnäytetyötä tai tutkimusta varten. Lähdeviitteesi pysyvät järjestyksessä ja lähdeluettelon tekeminen on helppoa.

Viitteidenhallinta

Siirrä hyvät viitteet talteen viitteidenhallintaohjelmaan. Viitteidenhallintaohjelman avulla voit:

 • luoda tietokannan itse valituista viitteistä
 • kerätä viitetietoja eri lähteistä
 • jakaa viitteitä muille
 • kirjoittaa lähdeviitteet tekstiin
 • tehdä lähdeluettelon
 • muotoilla tekstiviittaukset sekä lähdeluettelon eri viittaustyylien mukaisesti.
Viitteidenhallintaohjelmia

LaTeXin käyttäjälle hyödyllisiä ohjelmia ovat myös mm. JabRef ja BibTeX

Tutkimusmenetelmät

Kielenhuolto

Ohjeita lopputöiden tekemiseen

Ohjeet sähköisen opinnäytteen palauttamiseen

 • Laturi-järjestelmän avulla opiskelijat voivat syöttää valmiin pro gradu- tai diplomityön tarkastettavaksi sekä tallennettavaksi yliopiston arkistoon ja kirjastoon. 
 • Muuntaja on www-palvelu, jonka avulla voidaan muuntaa esim. Microsoft Word -tiedostoja tiedostoja PDF/A-tiedostoiksi.
 • Urkund on Oulun yliopistossa käytössä oleva plagioinnintunnistusjärjestelmä

Tekijänoikeudet opinnäytetyössä

Maantieteen uusimmat e-gradut

Loading ...

Maantieteen laitoksen opinnäytteet

Pro Gradut

 • Painetut Pro gradut Oula-tietokannassa 1964 lähtien
 • Oulun yliopiston E-gradut Jultika-tietokannassa
 • Laturi - elektronisten diplomitöiden ja gradujen syöttöjärjestelmä
 • Muuntaja on palvelu, jolla muutetaan esim. Microsoft Word - tiedostoja PDF/A - tiedostoksi

Lisensiaatintutkielmat

Väitöskirjat

 • Oulun yliopiston elektroniset väitöskirjat 1.6.2000 lähtien kaikki Acta Universitatis Ouluensis - sarjan väitöskirjat ovat saatavissa elektronisina Jultika - tietokannasta

Muiden Suomen yliopistojen opinnäytteitä ja julkaisuja

Muita lähteitä