Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Rajaustyökalut

Hakutuloksen analysointi ja rajaustyökalut

Tietokantojen hakutuloksen analysointityökalut (analyze results, refine results):

  • auttavat arvioimaan tulosjoukkoa
  • tarjoavat helpon mahdollisuuden jatkaa hakua haluttuun suuntaan
  • lajittelevat tai järjestävät tulosjoukon erilaisten kriteerien mukaan.

Varmista ensin, että hakulauseesi on kunnossa, noudatat tietokannan käyttöohjetta ja olet valinnut aiheeseesi sopivat hakusanat. Käytä rajaustyökaluja vasta sitten.

 

Joissakin tietokannoissa on houkutteleva full text - eli kokotekstidokumentteihin rajaus,  joka rajaa hakutuloksen niihin dokumentteihin, jotka ovat suoraan luettavissa kyseisessä tietokannassa. Tämän joukon ulkopuolelle jäänyt dokumentti voi kuitenkin olla helposti saatavana jotain muuta kautta (linkin kautta, open access -julkaisuna tai rinnakkaisjulkaisuna).

 

Tulosjoukon järjestys

Tulosjoukon esittämisjärjestykseksi tarjotaan yleisimmin relevanssi- tai julkaisuvuosijärjestystä.

Joissakin tietokannoissa viitteet voi järjestää myös niiden saamien viittausten lukumäärän mukaan (Cited by) esim. Scopuksessa.

Julkaisutyyppi

Monissa tietokannoissa haun voi rajata vertaisarvioitujen lehtien artikkeleihin (peer review, referee, scholarly).

Muita julkaisutyyppiin liittyviä rajausmahdollisuuksia ovat mm. rajaaminen kirjoihin, konferenssijulkaisuihin tai katsausartikkeleihin (review). Esim. Scopus.

Julkaisuvuosi

Tietokannoissa haun voi rajata julkaisuvuoden mukaan.

Esim. ProQuest esittää hakutuloksen dokumenttien julkaisuvuodet myös graafisesti.

Suurta hakutulosta voi pilkkoa pienemmäksi käymällä julkaisuja läpi vuosi kerrallaan uusimmasta lähtien.

Aihealue

Tulosjoukon voi rajata tietokannan laajempien aihekategorioiden mukaan (subject, categories) esim. Scopuksessa.

Hakutuloksen asiasanalistauksia (keyword, thesaurus term) ei sen sijaan kannata suoraan käyttää rajaamiseen, vaan poimia listalta termejä laajentamaan hakusanavalikoimaa.