Tieteellisen tiedonhankinnan opas: 3. Hakutulosten parantaminen

Hyvä hakutulos

Hakutulosten arviointi on oleellinen osa tieteellistä tiedonhankintaa. Hakutuloksen kokoa ei kannata käyttää onnistuneen haun ainoana mittarina, sillä vähintään yhtä tärkeää on, että löytyneet julkaisut ovat relevantteja eli vastaavat omaa tiedontarvettasi. Hakutuloksen kattavuuteen pyrittäessä taas halutaan löytää mahdollisimman suuri osa aiheesta olemassa olevasta tiedosta.

Aloita hakutuloksen relevanssin arviointi silmäilemällä hakutuloksen otsikot. Tutustu sitten yksittäisiin julkaisuihin lukemalla tiivistelmä, johdanto tai yhteenveto selvittääksesi, sisältääkö julkaisu sinulle relevanttia tietoa.

Jos haku ei toimi oletetulla tavalla, tarkista ainakin nämä:

Relevanssi tarkoittaa sitä, miten hyvin julkaisu vastaa tiedontarvettasi eli onko sisältö tutkimusaiheesi kannalta tarkoituksenmukainen.

Hakutuloksen voi usein järjestää tietokannan laskeman relevanssin mukaisesti. Esimerkiksi Scopus-tietokannassa relevanssilajittelu ottaa huomioon mm. seuraavia asioita:

  • kuinka  monta kertaa hakusana esiintyy tietueessa
  • kuinka lähellä toisiaan hakusanat ovat tietueessa
  • otsikkossa, asiasanoissa tai tiivistelmässä esiintyvä hakusana on merkityksellisempi kuin lähdeluettelossa

Lisätietoja

 

Jos saat liikaa hakutuloksia eli tarvitset lisää tarkkuutta

Jos saat liian vähän tai ei lainkaan hakutuloksia