Tieteellisen tiedonhankinnan opas: - Tietokannat

Tietokannat

Tieteellisiä julkaisuja etsitään tietokannoista. Tietokannat voivat olla

  • viitetietokantoja tai kokotekstitietokantoja
  • yksitieteisiä tai monitieteisiä
  • monilajisia tai yksilajisia, kuten lehtiartikkeli- tai kirjatietokantoja
  • kansallisia tai kansainvälisiä
  • vapaasti käytössä olevia tai käyttörajoitteisia.

Tietokannassa kullakin julkaisulla on oma tietueensa, joka sisältää vähintään ns. bibliografiset eli lähdeluettelossa tarvittavat tiedot ja usein myös tiivistelmän ja sisällysluettelon. 

Viitetietokannassa vain tietueen sanoja voi hakea, ja löydetty julkaisu on haettava jostakin muualta: kirja kirjaston hyllystä tai artikkeli linkin avulla jostakin kokotekstitietokannasta.

Kokotekstitietokannassa voi hakea myös julkaisujen sisällöstä eli kirjojen sivuilta ja artikkeleiden PDF:istä. Julkaisua ei tarvitse alkaa kaukaa hakea, sillä siinähän se on ruudulla luettavissa.

Yksitieteinen eli johonkin tieteenalaan keskittyvä tietokanta on monesti monilajinen eli sisältää kirjoja, lehtiä, konferenssijulkaisuja jne.

Monitieteisessä tietokannassa aiheen rajaus tehdään hakusanoilla ja mahdollisesti aihealuerajauksella, kuten Scopus-tietokannan Subject area.

Tietokannan käyttöliittymässä voi olla useita tietokantoja, joista voi kaikista hakea yhtäaikaa, esim. Ebsco Databases ja ProQuest Databases. Useista erilaisista tietokannoista voi siis tehdä yhden ison monitieteisen ja monilajisen.

Kansallisessa tietokannassa kannattaa käyttää vähintään suomen- ja englanninkielisiä hakusanoja. Kansainvälisessä riittää englanninkieliset, sillä kansainväliseen tietokantaan päästäkseen julkaisulla pitää olla englanninkielinen tiivistelmä huolimatta siitä, että itse julkaisu on vaikka suomeksi.

Oulun yliopisto on ostanut useita tietokantoja, joiden käyttö on mahdollista vain yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle (Haka Login). Joitakin tietokantoja, kuten Oula-Finna ja Google Scholar, voivat kaikki käyttää tiedonhakuun, mutta elektronisiin kokoteksteihin pääsyyn vaaditaan sitten Oulun yliopiston käyttäjätunnus ja Haka-kirjautuminen.

Esimerkki:

Oula-Finna on kansallinen, monilajinen ja monitieteinen viitetietokanta, jota kuka tahansa voi käyttää tiedonhakuun.

  • Kansallinen: tietokannan ylläpito on Suomessa ja sisällöstä suurin osa on suomalaista, joten suomenkielisiä hakusanoja kannattaa käyttää.
  • Monilajinen: tietokannassa on kirjojen, lehtien, opinnäytteiden, konferenssijulkaisujen jne. tietueita.
  • Monitieteinen: tietokannassa on kaikkien tieteenalojen julkaisuja, jopa epätieteellisiä.
  • Viitetietokanta: Kuten kirjastotietokannat yleensä, myös Oula-Finna on viitetietokanta. Kokotekstit löytyvät hyllystä tai linkkien takaa, ne eivät sisälly itse tietokantaan, joten vain tietueista voi hakea. Oula-Finnaan ajetaan e-kirjatietokannoista englanninkielisten kirjojen tietueita, joissa on vain englanninkielisiä sanoja. Siksi kannattaa hakea myös englanninkielisillä sanoilla.
  • Tiedonhakumielessä Oula-Finna on kaikille avoin. Kirjoja lainaamiseen tarvitaan kirjastokortti, ostettuihin e-aineistoihin ja tietokantoihin pääsyyn pitää olla Oulun yliopiston käyttäjätunnus.

Tietokannoista haetaan siis etupäässä kirjoja ja lehtiartikkeleita. Kirja-artikkeleita ei ole tietokannoissa juurikaan tietueina. Oula-Finnassa on kirjan tietueeseen tallennettu usein sisällysluettelo, jossa näkyy kirjan sisältämät artikkelit. Kokoteksti-e-kirjatietokannoissa kirja-artikkelit ovat vain kirjojen sisällä.