Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Tietokannat

Tietokannat

Tieteellisiä julkaisuja etsitään tietokannoista. Tietokanta voi olla

  • viitetietokanta tai kokotekstitietokanta
  • yksitieteinen tai monitieteinen
  • yksilajinen tai monilajinen, kuten lehtiartikkeli- tai kirjatietokanta,
  • kansallinen tai kansainvälinen
  • vapaasti käytössä oleva tai kirjautumista vaativa
  • aikakatkaisullinen tai aikakatkaisuton.

Tietokannassa kullakin julkaisulla on oma tietueensa, joka sisältää vähintään ns. bibliografiset eli lähdeluettelossa tarvittavat tiedot ja usein myös tiivistelmän ja sisällysluettelon. Esimerkki julkaisun tietueesta Oula-Finna-tietokannassa.

Tietokannoista haetaan etupäässä kirjoja ja lehtiartikkeleita. Kirja-artikkeleita ei ole tietokannoissa juurikaan tietueina. Oula-Finnassa on kirjan tietueeseen tallennettu usein sisällysluettelo, jossa näkyy kirjan sisältämät artikkelit. Esimerkki kirjan sisällysluettelosta Oula-Finna-tietokannassa

Tietokantoihin voi yleensä tehdä tunnukset, ja kirjautumisen jälkeen voi tallentaa hakuja ja hakutuloksia eli julkaisuja.

Viitetietokannassa on julkaisusta bibliografiset tiedot ja tiivistelmä, ja vain tietueen sanoja voi hakea. Löydetty julkaisu on saatavilla painettuna kirjastosta tai linkin kautta elektronisena avoimesti tai ostettuna.

Kokotekstitietokannassa on viitteiden lisäksi myös artikkelin tai kirjan koko sisältö. Niissä voi hakea yleensä myös julkaisujen sisällöstä eli kirjojen sivuilta ja artikkeleiden PDF:istä. Julkaisua ei tarvitse alkaa kaukaa hakea, sillä siinähän se on ruudulla luettavissa.

Yksitieteinen eli johonkin tieteenalaan keskittyvä tietokanta on monesti monilajinen eli sisältää kirjoja, lehtiä, konferenssijulkaisuja jne.

Monitieteisessä tietokannassa aiheen rajaus tehdään hakusanoilla ja mahdollisesti aihealuerajauksella, kuten Scopus-tietokannan Subject area.

Tietokannan käyttöliittymässä voi olla useita tietokantoja, joista voi kaikista hakea yhtä aikaa, esim. Ebsco Databases ja ProQuest Databases. Useista erilaisista tietokannoista voi siis tehdä yhden ison monitieteisen ja monilajisen.

Kansallisessa tietokannassa kannattaa käyttää vähintään suomen- ja englanninkielisiä hakusanoja. Kansainvälisessä riittää englanninkieliset, sillä kansainväliseen tietokantaan päästäkseen julkaisulla pitää olla englanninkielinen tiivistelmä huolimatta siitä, että itse julkaisu on vaikka suomeksi.

Oulun yliopisto on ostanut (lisensoinut) useita tietokantoja, joiden käyttö on mahdollista vain yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle (yliopiston verkko, VPN-yhteys tai etäkäyttö Haka Login -kirjautumisella). Mene tietokantoihin kirjaston oppaissa olevien linkkien avulla. Hakukoneella löytynyt tietokannan osoite ei yleensä mene oikeaan paikkaan, eikä tietokanta sisällä linkkejä Oulun yliopiston ostamiin kokotekstilehtiin.

Joitakin tietokantoja, kuten Oula-Finna ja Google Scholar, voivat kaikki käyttää tiedonhakuun, mutta elektronisiin kokoteksteihin pääsyyn vaaditaan sitten Oulun yliopiston käyttäjätunnus.

Yleensä tietokannassa on aikakatkaisu, eli yhteys menee poikki tietyn ajan kuluttua, jos tietokantaa ei käytetä. Aika vaihtelee puolesta tunnista useisiin tunteihin. Tietokanta voi olla myös aikakatkaisuton. Aikakatkaisu voi tulla myös tietoliikenneyhteydestä, esimerkiksi Oulun yliopiston etäkäyttöpalvelimen aikakatkaisu on puoli tuntia. Aikakatkaisun vuoksi on hyvä tallentaa hakuja ja julkaisuja kirjautumalla tietokantaan.