Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Nettilähteet ja lähdekritiikki

Lähdekritiikki

Lähteitä ja erityisesti nettilähteitä arvioitaessa on otettava huomioon

 • tietojen luotettavuus ja paikkansapitävyys
 • dokumentin saatavuus ja pysyvyys
 • ajantasaisuus ja puolueettomuus
 • tekijänoikeuskysymykset.

MITÄ?

 • Kohderyhmä: kenelle aineisto on suunnattu, suurelle yleisölle vai tiedeyhteisölle?
 • Miten objektiivista tai subjektiivista tieto on? Ovatko tiedot faktoja vai mielipiteitä? 
 • Tiedon alkuperäisyys: käytä alkuperäislähdettä eli sitä julkaisua, jossa asia on ensimmäisenä raportoitu.
 • Faktantarkistus on erityisen tärkeää tilastotiedoissa.
 • Miten laajasti asiaa on käsitelty? Onko eri näkökulmat otettu huomioon?
 • Onko julkaisulla lähdeluettelo? Millaisia lähteitä on käytetty? Kuinka tuoreita lähteet ovat?
 • Onko tiedon sisältö sama useammassa lähteessä? Voiko tietoa verrata muihin saman aihepiirin julkaisuihin?
 • Onko julkaisu huolellisesti muotoiltu? Käytetäänkö tieteellistä kieltä ja terminologiaa?
 • Onko määrämuotoinen: ns. IMRD-rakenne: johdanto (Introduction), menetelmät eli ongelman käsittely (Methods), tulokset (Results) ja pohdinta eli tulosten tarkastelu (Discussion)?

KUKA?

 • Mikä on tekijän tausta ja pätevyys? Tieteellinen tausta, koulutus, työtehtävät, työkokemus, muut julkaisut, kirjoittajan taustaorganisaatio (organisaation tehtävä, arvot ja tavoitteet, onko kansallinen vai kansainvälinen), jäsenyydet ja sidonnaisuudet.
 • Kirjoittajan maine tiedeyhteisössä, siteeraukset sekä maininnat oppikirjoissa ja luennoilla.
 • Kirjoittajan motiivit ja tarkoitusperät. Mihin kirjoittaja pyrkii? Maailmankatsomukselliset, poliittiset, kaupalliset syyt.
 • Onko tiedon tuottanut tunnettu virasto, organisaatio tai asiantuntija? Yhteystiedot voivat paljastaa tekijän taustan.

MISSÄ?

 • Julkaisun kustantaja.
 • Onko julkaisu vertaisarvioitu?
 • Löytyykö lehti, sarja tai kustantaja Julkaisufoorumista?
 • Nettisivun URL-osoite, domain ja palvelin; Whois-palvelussa voi selvittää minkä tahansa verkkotunnuksen tai IP-osoitteen julkiset tiedot.
 • Sivuston perimmäinen tavoite. Mitä sivun julkaisija kertoo itsestään?
 • Milloin sivut on viimeksi päivitetty? Milloin julkaisu on kustannettu tai painettu? Ovatko tiedot ajan tasalla?
 • Onko julkaisu saanut viittauksia esim. Google Scholarissa?
 • Onko kirja arvosteltu? Löytyykö esim. jostakin lehdestä kirja-arviota?

 

 

Lähde: https://www.ifla.org/publications/node/11174?og=7407