Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Helmenkasvatus

Helmenkasvatus (citation pearl growing strategy)

Helmenkasvatusstrategiassa lähtökohtana on relevantti dokumentti, ydindokumentti. Sen avulla on helppo löytää lisää dokumentteja samasta aiheesta.

  • Ydindokumenttia uudempaa kirjallisuutta voi löytää hakemalla viittaustietoja sisältävistä tietokannoista ne dokumentit, jotka viittaavat ydindokumenttiin (Citing documents, Cited by, Times cited).
  • Ydindokumenttia vanhempaa kirjallisuutta voi löytää tutkimalla ydinartikkelin lähdeluetteloa (Cited References).
  • Ydindokumentista löytyneillä hakusanoilla voidaan tehdä tiedonhakuja. Ydindokumentista uusia hakusanoja etsittäessä kannattaa tutustua erityisesti otsikkoon, abstraktiin ja käytettyihin asiasanoihin.
  • Tutki myös, onko ydindokumentin kirjoittajilta ilmestynyt muutakin aiheeseesi liittyvää aineistoa.

Lähdeluettelot ja viittaustietokannat

Lähdeluettelo on lista niistä dokumenteista, joita tieteellisen artikkelin tms. dokumentin kirjoittaja on käyttänyt tiedonlähteenään eli joihin hän on viitannut.

Viittaustietokannassa artikkelin lähdeluettelossa olevat viitteet linkitetään vastaaviin tietueisiin. Siten tietokannan käyttäjä saa helposti listan lukemaansa artikkeliin viittaavista artikkeleista.

Viittaustietokantojen avulla tutkija voi seurata omien artikkeleidensa päätymistä muiden tutkijoiden tiedonlähteiksi, seurata tutkimustulosten tai tieteellisten teorioiden kehitystä sekä selvittää alansa keskeiset tutkijat.

Viittaustietokantojen viittaustiedot eivät ole täydellisiä, koska ne sisältävät vain tietokantaan tallennettavissa lehdissä julkaistujen artikkeleiden lähdeluettelot. Viittaustiedot kannattaakin tarkistaa useammasta tietokannasta.

 

Esimerkkejä viittaustietokannoista

Scopus

Monitieteellinen viittaus- ja tiivistelmätietokanta: tieteellisiä lehtiä, konferenssijulkaisuja, ammattilehtiä, kirjasarjoja, patentteja. Linkkejä kokoteksteihin löytyy SFX-linkityspalvelun kautta.
Scopus-pikaopas | Tietokannan käyttöoikeudet | Lisätietoa Scopuksen sisällöstä

Web of Science

Monitieteinen viittaus- ja tiivistelmätietokanta. Linkkejä kokoteksteihin löytyy SFX-linkityspalvelun kautta. Web of Science -pikaopas | Tietokannan käyttöoikeudet | Lisätietoja

Google Scholar

Tieteellisten dokumenttien verkkohakupalvelu. Kirjautumalla Oulun yliopiston käyttäjätunnuksella etäkäyttöön saat käyttöösi maksullisia e-aineistoja myös Oulun yliopiston verkon ulkopuolelta. Pikaopas | Lisätietoja