Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Kirjat ja kirja-artikkelit

Avoin julkaiseminen (Open access, OA) Tapa julkaista tieteellistä tietoa verkossa niin, että se on vapaasti kenen tahansa käytettävissä. Lisätietoa avoimesta julkaisemisesta. Avoimien kirjojen tietokantoja.

DOI-tunnus (Digital Object Indentifier) Elektronisten julkaisujen, artikkeleiden, kirjojen ja kirja-artikkeleiden, sekä datan eli tutkimusaineistojen yksilöivä ja pysyvä tunniste. Sillä julkaisu voidaan hakea netistä, joten se kannattaa jättää tai lisätä lähdeluetteloon (APA7-ohje). DOIn voi selvittää kustantajan, kirjan tai lehden nettisivulta tai esimerkiksi täällä: Crossref Metadata Search. Pitkän DOIn voi lyhentää shortDOI-palvelussa. ShortDOI ei löydy yleensä tietokannoista, mutta linkillä julkaisu löytyy netistä.

DRM-suojaus (Digital rights management) Digitaalinen käyttöoikeuksien hallinta, jolla rajoitetaan esim. tallentamista ja kopioimista. Adobe DRM -suojattujen e-kirjojen kanssa käytetään yleensä Adobe Digital Editions -lukuohjelmaa. LCP DRM -suojatuilla e-kirjoilla voi käyttää Thorium Reader -lukuohjelmaa.

E-kirja, elektroninen kirja (E-book, ebook) Tietoverkossa luettavissa oleva kirja; verkkokirja, sähköinen kirja, kokotekstikirja.

EPUB E-kirjojen tiedostomuoto, joka voi sisältää linkkejä mm. kirjan lähdeluetteloon ja jopa nettiin, ei sisällä aina sivunumeroita. Lisätietoa e-aineistoon viittaamisesta.

Etäkäyttö (Off-campus access) E-aineistojen käyttö muilla kuin yliopiston tai Oamkin verkossa olevilla koneilla, esim. kotoa käsin, edellyttää VPN-yhteyttä tai kirjautumista korkeakoulun käyttäjätunnuksella (Haka Login).

FinELib (Finnish National Electronic Library) FinELib on kansallinen konsortio, joka hankkii elektronisia aineistoja jäsenorganisaatioilleen ja neuvottelee open access -eduista kustantajien kanssa.

ISBN (International Standard Book Number) Identifioi julkiseen käyttöön tarkoitetut kirjat. Erillinen ISBN-tunnus annetaan jokaiselle kirjalle, sen jokaiselle julkaisumuodolle ja muutoksia sisältävälle painokselle.

JUFO-portaali (Julkaisufoorumi) Palvelu, jota voit käyttää apuna, kun haluat selvittää, onko jokin lehti tieteellinen (vertaisarvioitu) tai kirjan kustantaja luotettava. Lue lisää vertaisarvioinnista ja JUFO-portaalista.

Julkaisusarja (Series) Kirja voi ilmestyä osana julkaisusarjaa, esim. Kalevalaseuran vuosikirjaPuheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisujaDiscourse approaches to politics, society and culture.

Kirja-artikkeli (Chapter in an edited book) Toimitettu kirja koostuu eri ihmisten kirjoittamista kirja-artikkeleista. Kirjassa on merkintä Toimitettu (toim.), Edited (ed.), Herausgegeben (hrsg.), Redigerad (red.)

Kokoteksti (Full-text) Kirjan tai lehden artikkelin sisältö kokonaisuudessaan; useimmiten PDF- tai EPUB-tiedosto.

Lisensoitu aineisto (Licensed material) Aineisto, johon on käyttöoikeus sopimuksen perusteella, esim. yliopistoon tai Oamkiin tilatut e-lehdet, e-kirjat ja tietokannat. Aineisto lisensoidaan yleensä tietyksi sopimuskaudeksi, esim. vuodeksi tai kahdeksi.

Pysyvä tunniste (Persistent identifier, PID) Elektronisten julkaisujen, artikkeleiden, kirjojen ja kirja-artikkeleiden, sekä datan eli tutkimusaineistojen yksilöivä ja pysyvä tunniste. Sillä julkaisu voidaan hakea netistä, joten se kannattaa jättää tai lisätä lähdeluetteloon (APA7-ohje). Esim. DOI, URN.

URN-tunnus (Uniform Resource Name) Verkkojulkaisulle annettava ainutkertainen ja pysyvä tunniste.

Vertaisarviointi (Peer review, referee) Tieteelliset artikkelit ja usein myös kirjat käyvät läpi vertaisarvioinnin, jossa yksi tai useampi julkaisun asiaa tunteva ulkopuolinen taho arvioi julkaistavan tekstin. Lue lisää vertaisarvioinnista.

Kirjat ja kirja-artikkelit

Kirjoitettu kirja on erillisteos (monografia), jonka on kokonaan kirjoittanut sama tekijä tai tekijäryhmä.

Toimitettu kirja koostuu eri ihmisten kirjoittamista kirja-artikkeleista. Kirjassa on merkintä Toimitettu (toim.), Edited (ed.), Herausgegeben (hrsg.), Redigerad (red.)

Tietokannoista haetaan etupäässä kirjoja ja lehtiartikkeleita. Kirja-artikkeleita ei ole tietokannoissa juurikaan tietueina. Oula-Finnassa on kirjan tietueeseen tallennettu usein sisällysluettelo, jossa näkyy kirjan sisältämät artikkelit. Kokoteksti-e-kirjatietokannoissa kirja-artikkelit ovat vain kirjojen sisällä tekstissä ja haettavissa kokotekstiin kohdistuvalla haulla.

Kirja voi ilmestyä myös osana julkaisusarjaa, esim. Kalevalaseuran vuosikirja, Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja, Discourse approaches to politics, society and culture.

Kirjojen saatavuus


1. Kirjojen etsiminen kannattaa aloittaa Oula-Finnasta

Kirjan tietueessa kerrotaan julkaisun tiedot, sijainti ja saatavuus. Painetun kirjan hyllyluokka on linkki kirjaston karttaan. Lainassa olevaan kirjaan voi tehdä varauksen.

Elektronisten kirjojen yhteydessä on linkki, jolla pääsee e-kirjatietokantaan. E-kirjatietokannoissa voi tehdä hakuja myös kirjojen sisältöön. Lisää tietoa e-kirjoista löydät e-kirjaoppaasta.

Jos suomalaista kirjaa ei löydy elektronisena, painettu kirja löytyy kirjaston kirjakokoelmasta tai Pegasus-kirjaston varaston vapaakappalearkistosta. Lue lisää vapaakappaleaineistoista.

Ammattikorkeakoulu on voinut tilata e-kirjoja, joita yliopisto ei ole tilannut, joten kokeile myös Oamkin Oula-Finnaa. Oamkin tilaamia e-kirjoja voi etäkäyttää vain Oamkin tunnuksilla. Ilman tunnuksia pitää tulla kirjastoon paikan päälle ja käyttää kirjaston avoimia asiakaspäätteitä. Huomaa, että kaikkia e-kirjoja ei pääse lukemaan ilman Oamkin tunnuksia kirjastossakaan.

2. Mikäli kirjaa ei löydy, kokeile vielä näitä:

3. Kaukopalvelutilaus tai hankintaehdotus

Kaukopalvelu tilaa maksusta kirjoja toisista kirjastoista. Voit myös pyytää kirjan hankkimista kirjaston kokoelmaan.

Kirjojen arviointi

Kirjojen ja kirja-artikkeleiden arvioinnissa huomiota kannattaa kiinnittää kirjoittajan taustatietoihin ja kustantajaan. Tieteellisen kirjallisuuden kustantajina arvostetaan yleensä enemmän yliopistopainoja kuin kaupallisia kustantajia. Luotettavia kustantajia on listattu JUFO-portaalissa; katso ohje Tiedonhakijan JUFO-ohjeen Kirjat-välilehdeltä.

Tieteellinen, akateemiselle lukijakunnalle tarkoitettu kirja sisältää lähdeluettelon, joten sekin on hyvä osviitta lähteeksi soveltuvalle kirjalle.

Myös kirjoja vertaisarvioidaan, mutta tietokannoista ei löydy tähän tarkoitukseen työkalua, vaan vertaisarviointi pitää tarkistaa jostakin, esim. kustantajan sivulta tai kirjasta. Eikä sitä sielläkään läheskään aina kerrota.

Väitöskirjat tarkastetaan esitarkastuksessa ja väitöstilaisuudessa, joten niitä voi käyttää lähteinä. Väitöskirjojen osajulkaisut (artikkeli- eli nippu- eli kokoomaväitöskirja) julkaistaan vertaisarvioiduissa lehdissä.

Google Scholarissa voi tarkistaa, onko kirjaa käytetty lähteenä muissa julkaisuissa.

Kokotekstitietokannoissa voi hakea kirjan nimellä kokotekstiin kohdistaen, jotta saa tietää, löytyykö kirja esimerkiksi vertaisarvioitujen lehtien artikkeleiden lähdeluetteloista. Kokotekstitietokantoja löytyy esim. Ebscosta ja ProQuestista. Myös Oula-Finnan kansainvälisten e-ainestojen haku hakee kokoteksteistä.

Kirja-arviot eli kirja-arvostelut tarjoavat toisten tutkijoiden mielipiteen arvioitavasta kirjasta. Ne voivat olla lyhyitä yhteenvetoja tai tieteellisiä arvioita, ja yleensä ne julkaistaan sen alan tieteellisessä lehdessä, jota arvioitava kirja edustaa. Eri tietokannoissa kirja-arvioita voi hakea kirjan otsikolla ja rajaamalla hakutulos dokumenttityypillä Book Review, Review tai Article. Kokeile esim. Oula-Finnan kansainvälisten aineistojen hakua.

Tiedonhakijan JUFO-ohje

JUFO-portaali on palvelu, jota voit käyttää apuna, kun haluat selvittää, onko jokin lehti tieteellinen (vertaisarvioitu) tai kirjakustantaja luotettava

Julkaisufoorumi (JUFO) on suomalainen tieteellisen julkaisutoiminnan laadunarviointia tukeva luokitusjärjestelmä. Luokitus sisältää lehtiä, kirjasarjoja, konferensseja ja kirjakustantajia. Arviointi tehdään tieteenalakohtaisissa asiantuntijapaneeleissa. Tieteenalojen keskeiset ulkomaiset ja kotimaiset julkaisukanavat jaotellaan

3 = korkeimpaan tasoon
2 = johtavaan tasoon
1 = perustasoon
0 = kanaviin, jotka eivät (vielä) täytä tason 1 kriteereitä.

 Ilman sisäänkirjautumista pystyt tekemään hakuja Julkaisufoorumin tietokannasta. 

JUFO-portaalissa ei ole kaikkia maailman lehtiä ja kirjakustantajia.

Lehden tieteellisyyden tai vertaisarvioinnin tarkistaminen

Vain tieteelliset, vertaisarvioidut julkaisut voivat saada JUFO-tason 1, 2 tai 3

JUFO-portaali: Hae-laatikkoon kirjoitetaan lehden nimi. Jos lehti on tasolla 1, 2 tai 3, lehti on tieteellinen.

Hakuvinkkejä

 • Älä käytä haussa lehden nimen alun artikkelia, esim.:
  • accounting review > The Accounting Review.
 • Älä käytä haussa lehden alaotsikkoa, esim.:
  • apples > Apples - Journal of Applied Language Studies / Apples: journal of applied language studies
  • avain > Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain / AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti.
 • Jos lehden nimessä on &-merkki, hae ja-sanalla tai ilman, esim.:
  • media ja viestintä | media viestintä > Media & viestintä / Media ja viestintä.
 • Lehden nimen lyhenteellä ei voi hakea, esim.:
  • european journal of human genetics > European journal of human genetics (EJHG).
 • Kotimaiset tietyn oppiaineen lehdet:

Lisätietoa

Tasolle 0 kuuluu monentyyppisiä ja monentasoisia julkaisukanavia: ammattilehtiä, epäilyttäviä open access -lehtiä, yliopistojen julkaisusarjoja ja vielä luokittamattomat julkaisut.

Julkaisukanavaluokitus ei kata kaikkia maailman tieteellisiä julkaisuja, joten lehden löytymättömyys ei tarkoita huonoa laatua, kuten ei myöskään tasolle 0 kuuluminen.

Jos lehteä ei löydy JUFO-portaalista, katso löytyisikö se 

Kirjan kustantajan tarkistaminen

JUFO-portaali: Hae-laatikkoon kirjoitetaan kustantajan nimi.

 • Jos kustantaja on tasolla 1, 2 tai 3, kustantaja on luotettava.
 • Tarkista lisäksi, että kirja täyttää tieteellisen julkaisun kriteerit, sillä kirjakustantajan ei tarvitse julkaista yksinomaan tieteellisiä kirjoja päästäkseen mukaan luokitukseen.

Hakuvinkkejä

 • Koska kustantajan nimi voi esiintyä kirjassa eri muodoissa, hae alkuosalla tai esim. henkilönnimen sisältäviä erisnimellä 
  • peter lang > Peter Lang International Academic Publishing Group, Peter Lang Publishing, Peter Lang
    

Lisätietoa

Kirjasarjat
 • Kotimaiset tieteelliset kirjasarjat on luokiteltu Jufossa.
 • Suomalaisen kustantamon julkaisemat kirjat saavat tasoluokan ensisijaisesti sarjan perusteella, esim.: 
  • Kalevalaseuran vuosikirja
  • Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja.
 • Muutama ulkomainenkin kirjasarja löytyy, esim.:
  •  Discourse approaches to politics, society and culture. 
Kirjakustantajat
 • Jos kirjaa ei ole julkaistu kirjasarjassa tai kirjasarjaa ei löydy Jufosta, käytetään kirjakustantajan tasoluokkaa.
 • Kirjakustantajan tulee olla erikoistunut tieteelliseen kustannustoimintaan ja tieteellisten kirjojen osalta tulee täyttyä vähintään tasoluokan 1 kriteerit (muutamin poikkeuksin).

Esimerkki: Kotimaiset kielitieteiden lehdet:

 • Julkaisufoorumi-taso: 3, 2 ja 1.
 • Lisää hakuehtoja / Paneeli: 21. Kielitieteet.
 • Julkaisumaa: Finland.