Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Kirjat ja kirja-artikkelit

Kirjat ja kirja-artikkelit

Kirjoitettu kirja on erillisteos (monografia), jonka on kokonaan kirjoittanut sama tekijä tai tekijäryhmä.

Toimitettu kirja koostuu eri ihmisten kirjoittamista kirja-artikkeleista. Kirjassa on merkintä Toimitettu (toim.), Edited (ed.), Herausgegeben (hrsg.), Redigerad (red.)

Tietokannoista haetaan etupäässä kirjoja ja lehtiartikkeleita. Kirja-artikkeleita ei ole tietokannoissa juurikaan tietueina. Oula-Finnassa on kirjan tietueeseen tallennettu usein sisällysluettelo, jossa näkyy kirjan sisältämät artikkelit. Kokoteksti-e-kirjatietokannoissa kirja-artikkelit ovat vain kirjojen sisällä tekstissä ja haettavissa kokotekstiin kohdistuvalla haulla.

Kirja voi ilmestyä myös osana julkaisusarjaa, esim. Kalevalaseuran vuosikirja, Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja, Discourse approaches to politics, society and culture.

Kirjojen saatavuus

Kirjojen etsiminen kannattaa aloittaa Oula-Finnasta. Kun etsitty julkaisu on löytynyt, saatavuusnäyttö kertoo julkaisun perustiedot sekä sijainti- ja saatavuustiedot. Sijainti-linkillä voi tarkistaa kirjan hyllyluokan sijainnin kirjaston kartalla. Lainassa olevaan kirjaan voi tehdä varauksen ja paikalla olevaan aineistopyynnön. Kirja-artikkeleista koostuvista kirjoista on usein sisällysluettelot.

Elektronisten kirjojen yhteydessä on linkki, jonka kautta pääsee suoraan e-kirjaan. E-kirjatietokannoissa voi tehdä hakuja myös kirjojen sisältöön. Lisää tietoa e-kirjoista löydät e-kirjaoppaasta.

Kirjaudu sisään Oulun yliopiston käyttäjätunnuksella (Haka Login), niin voit käyttää e-aineistoja myös Oulun yliopiston verkon ulkopuolelta.

Mikäli kirjaa ei löydy, kokeile Oula-Finnassa Kuopion Varastokirjasto -välilehteä. Oulun yliopiston kirjaston asiakkaat voivat itse tilata maksutta saatavana olevia kirjoja Kuopiossa sijaitsevasta Varastokirjastosta.

Oman alan kirjoja voi hakea Oulan lisäksi esim. osoitteesta Finna.fi. Teosten viitetiedoissa on nähtävissä omistavan kirjaston lisäksi saatavuustiedot. Kaukopalvelu tilaa toisista kirjastoista lainoja ja kopioita sellaisista julkaisuista, joita ei ole Oulun yliopiston kirjastossa. Kaukopalvelun www-sivuilta löytyvät lomakkeet, joiden avulla kaukopalvelupyynnön voi lähettää.

Muista myös yleiset kirjastot, esim. Outi-kirjastot.

Voit myös pyytää kirjan hankkimista kirjaston www-sivuilta löytyvien hankintalomakkeiden avulla.

Kirjojen arviointi

Kirjojen arvioinnissa huomiota kannattaa kiinnittää kirjoittajan taustatietoihin ja kustantajaan. Tieteellisen kirjallisuuden kustantajina arvostetaan yleensä enemmän yliopistopainoja kuin kaupallisia kustantajia. Muita tapoja kirjojen arviointiin ovat esim. kirja-arviot.

Suomen Julkaisufoorumissa tieteellisiä julkaisukanavia eli kotimaisia ja ulkomaisia kirjasarjoja ja kustantajia arvioidaan tieteenalakohtaisissa asiantuntijapaneeleissa. Luokituksessa on kolme tasoa: 1 = perustaso; 2 = johtava taso; 3 = korkein taso. Kirja-artikkelin tai kirjan Jufo-taso määritetään ensisijaisesti kirjasarjan, esim. Kalevalaseuran vuosikirjaPuheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisujaDiscourse approaches to politics, society and culture, tasoluokan perusteella. Jos kirjaa ei ole julkaistu kirjasarjassa, käytetään kirjakustantajan tasoluokkaa.

Kirja-arviot tarjoavat toisten tutkijoiden mielipiteen arvioitavasta kirjasta. Ne voivat olla lyhyitä yhteenvetoja tai tieteellisiä arvioita, ja yleensä ne julkaistaan sen alan tieteellisessä lehdessä, jota arvioitava kirja edustaa. Eri tietokannoissa kirja-arvioita voi hakea kirjan otsikolla ja rajaamalla hakutuloksen dokumenttityypillä Book Review tai Review.