Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Hakuhistoria

Hakuhistoria

Hakuhistorian avulla tehtyjen hakujen hallinta, vertailu ja muokkaaminen onnistuvat helposti ja nopeasti. Käytännössä hakuhistoria listaa kaikki saman istunnon aikana tehdyt haut ja näin käyttäjä voi helposti palata aikaisempien hakujen hakutuloksiin tai muokata hakulauseita. Hakuhistoria voi mahdollistaa myös hakujen tallentamisen. Hyväksi havaittu tallennettu hakulause on myöhemmin helppo ajaa tietokannassa  uudelleen läpi.

Usein hakuhistoria mahdollistaa myös aikaisempien hakujen yhdistämisen. Etenkin pitkät ja monimutkaiset hakulauseet on järkevää tehdä pienemmissä osissa. Silloin nähdään aiheen eri näkökulmiin liittyvien dokumenttien määrä tietokannassa.

 

Hakuhistoria mahdollistaa mm. aikaisempien hakujen yhdistämisen. Kuvan esimerkissä on etsitty artikkeleita sosiaalisen median käytöstä kriisitilanteiden yhteydessä. Tiedonhakija on listannut sosiaalisen median välineitä, erilaisia katastrofeja sekä kriisinhallintaan liittyviä termejä ja tutkii, millaisia tuloksia niiden yhdistelmillä saa.  Scopus 16.8.2018

Vahtipalvelut

Todennäköisesti tutkimusaiheeseesi liittyviä artikkeleita ja kirjoja julkaistaan senkin jälkeen, kun olet ensimmäisen kerran tehnyt onnistuneen tiedonhaun. Tiedonhaun joutuu siis toistamaan vielä lukuisia kertoja, joten hakulauseet kannattaa tallentaa myöhempää käyttöä varten.

Tietokantojen hakuhistorian yhteydessä on usein tarjolla myös alert- eli vahtipalvelu, joka ilmoittaa, jos uusi aiheeseesi täsmäävä julkaisu lisätään tietokantaan. Vahdiksi tallennettu hakulause toteutetaan tietokannassa automaattisesti säännöllisin aikavälein, ja uudet hakulausetta vastaavat viitteet lähetetään käyttäjälle sähköpostilla.

Hakulauseiden tallentaminen ja vahtipalvelujen käyttäminen vaatii usein rekisteröitymisen kyseiseen palveluun.

 

Aiheenmukainen eli hakulausevahti lähettää käyttäjälle saa tiedon uusista hakulauseeseen sopivista viitteistä.

Viittausvahti (citation alert) ilmoittaa, kun valittuun artikkeliin viittaavia uusia artikkeleita on lisätty tietokantaan.

Lehtikohtainen vahti (kustantajan sivuilla) lähettää sähköpostiin viestin, kun valitun lehden uusi numero ilmestyy.

 

 

Hakuhistoriassa hausta voi tilata vahtipalvelun. Vahtipalvelu (alert) tarkoittaa lyhyesti uusien tiedonhakutulosten automaattista seurantaa ja lähetystä tilaajan sähköpostiin. Tilaaja voi valita kuinka usein alert-palvelu suorittaa haun tietokantaan. Scopus 25.1.2019