Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Hakusanat

Hakusanat

Laaja hakusanavalikoima on tärkeä, koska

 • samaa asiaa voidaan ilmaista usealla eri sanalla
 • tietokanta hakee vain hakulaatikkoon kirjoitettua sanaa
 • tietokanta ei automaattisesti hae synonyymejä eikä ala- tai yläkäsitteitä. 

Laaja sanavarasto on tarpeellinen myös luetun ymmärtämisessä, oppimisessa ja tekstin tuottamisessa. 

Hakusanoina käytetään yleisesti:

 • aiheen keskeisiä käsitteitä
 • käsitteiden synonyymeja ja erikielisiä vastineita
 • rinnakkaisia, laajempia ja suppeampia termejä.

Hakusanat ovat

 • yksittäisiä sanoja tai
 • kahden tai useamman sanan sanaliittoja eli fraaseja, joilla on vakiintunut merkitys.

Suomen kielessä käytetään usein yhdyssanoja, esim. varhaiskasvatus, kun taas englannissa sanaliittoja, esim. early childhood education.

Yhdyssanojen osat voivat esiintyä myös irrallaan ja toisessa järjestyksessä, esim.
asuntosijoittaminen, asunto sijoituskohteena, sijoitusasunto.

Sanaliitot voivat olla myös tieteenalalla vakiintuneita, esim. erityinen tuki tai kestävä kehitys. Sanaliitto voi tuntua vakiintuneelta, mutta jolle kuitenkin löytyy myös muita ilmaisutapoja, esim. online education ⁓ online learning tai uponneet kustannukset ⁓ upotetut kustannukset (sunk costs).

 

 

 

Hakusanojen etsiminen

Tutkimusalueen käsitteistöön ja terminologiaan tutustumisessa apuna voidaan käyttää

 • aihepiiriin liittyviä julkaisuja: lehtiartikkeleista ja kirjoista löytyy paitsi terminologiaa myös erilaisia kirjoitusasuja ja ilmaisuja
 • hakuteoksia ja käsikirjoja: sisältävät laajoja artikkeleita, joista saa hyvän peruskäsityksen aihealueesta
 • sanakirjoja ja asiasanastoja: voivat sisältää myös termien vieraskieliset vastineet
 • tietokantojen hakutuloksessa olevien julkaisujen otsikoita, tiivistelmiä, asiasanoja, esim. Scopuksen Keyword-työkalu.

Lisäksi seuraavista työkaluista on apua useimmilla tieteenaloilla:

Scopuksen Keyword-työkalulla voit tarkastella tulosjoukon dokumenteille annettuja asiasanoja. Esimerkissä on etsitty lisää hakusanoja muovijätteiden ympäristövaikutuksista.

Kuvan lähde: Scopus <www.scopus.com> 18.6.2018