Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Hakusanat

Hakusanat


Julkaisuja etsitään tietokannoista hakusanoilla eli aihetta kuvaavilla käsitteillä. Laaja hakusanavalikoima tuottaa kattavamman hakutuloksen, joten hakusanoja kannattaa aktiivisesti etsiä ja käyttää tiedonhaussa. Monipuolinen sanavarasto on tarpeellinen myös luetun ymmärtämisessä, oppimisessa ja tekstin tuottamisessa ja on olennainen osa käsiteanalyysiä.

Laaja hakusanavalikoima on tärkeä

 • samaa asiaa voidaan ilmaista usealla eri sanalla
 • aihepiiriin voi liittyä paljon sanastoa, joka on syytä saada hakuun mukaan
 • otsikkoon kohdistuvassa haussa (lue lisää otsikkoon kohdistamisesta). 

Tietokanta ei hae automaattisesti

Tietokanta hakee vain hakulaatikkoon kirjoitettua sanaa kirjoitetussa muodossa.

Hakusanoina käytetään yleisesti:

 • aiheen keskeisiä tieteellisiä termejä
 • konkreettisia arkielämän sanoja
  • "kodin ja koulun yhteistyö" on sitä, kun opettajat ja vanhemmat keskustelevat jne.
  • "kiertotalous" on kierrättämistä, kestävää kulutusta jne.
  • "business analytics" on dataa, tilastoja jne.
 • synonyymeja, erikielisiä vastineita, erilaisia kirjoitustapoja
 • rinnakkaisia, laajempia ja suppeampia termejä.

Hakusanat ovat

 • yksittäisiä sanoja tai
 • kahden tai useamman sanan sanaliittoja eli fraaseja, joilla on vakiintunut merkitys, esim. sosiaalinen media.

Suomen kielessä käytetään usein yhdyssanoja, esim. varhaiskasvatus, kun taas englannissa sanaliittoja, esim. early childhood education.

Yhdyssanojen osat voivat esiintyä myös irrallaan ja toisessa järjestyksessä, esim. asuntosijoittaminen, asunto sijoituskohteena, sijoitusasunto.

Älä käytä hakusanoina yleisiä termejä, kuten vaikutukset tai asenteet, koska niille löytyy paljon erilaisia synonyymeja ja ilmaisutapoja.

Huomaa myös, että samalla sanalla voi olla useita merkityksiä, esim. play = leikkiä, pelata, näytellä.

Hakusanojen etsiminen

Tutkimusalueen käsitteistöön ja terminologiaan tutustumisessa apuna voidaan käyttää

 • aihepiiriin liittyviä julkaisuja: lehtiartikkeleista ja kirjoista löytyy paitsi terminologiaa myös erilaisia kirjoitusasuja ja ilmaisuja
 • hakuteoksia ja käsikirjoja: sisältävät laajoja artikkeleita, joista saa hyvän peruskäsityksen aihealueesta
 • sanakirjoja ja asiasanastoja: voivat sisältää myös termien vieraskieliset vastineet
 • tietokantojen hakutuloksessa olevien julkaisujen otsikoita, tiivistelmiä, asiasanoja, esim. Scopuksen Keyword-työkalu
 • nettiä ja tekoälyä.

Lisäksi seuraavista työkaluista on apua useimmilla tieteenaloilla:

Scopuksen Keyword-työkalulla voit tarkastella tulosjoukon dokumenteille annettuja asiasanoja. Esimerkissä on etsitty lisää hakusanoja muovijätteiden ympäristövaikutuksista.

Kuvan lähde: Scopus <www.scopus.com> 18.6.2018