Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Hakulauseen suunnittelu

Hakulauseen suunnittelu

Hakulauseen avulla saat monipuolisimmat hakumahdollisuudet, kun etsit kattavasti tietoa tiettyyn aiheeseen.

Esimerkiksi tiedonhaku aiheesta "muovijätteen ympäristövaikutukset"

 • Aloita haku ryhmittelemällä aiheesi keskeisiin aihealueisiin. Hakutermien ideoinnissa voit hyödyntää miellekarttaa. Älä käytä hakusanoina kovin yleisiä termejä, kuten vaikutukset
  • Hakutermit:
   muovijäte, plastic waste
   ympäristö, environment
 • Mieti käsitteille laajempia, suppeampia ja rinnakkaisia termejä sekä erilaisia kirjoitustapoja.

muoviroska, litter plastic, polypropyleeni, polypropylene, muovipullot, plastic bottles, PET, polyethylene terephthalate, polyetyleenitereftalaatti,

saastuminen, pollution

 • Valitse tarkoituksenmukaiset hakusanat ja muodosta niistä hakulause.
  • Yhdistä synonyymit ja rinnakkaiset termit esim. samalle riville OR-operaattorilla (komentohaussa käytä sulkeita)
  • Yhdistä aihealueet AND-operaattorilla
  • Käytä tarvittaessa myös katkaisu- (*) ja korvausmerkkejä (?).
  • Käytä fraasia (" "), kun haluat hakusanojen esiintyvän hakutuloksissa peräkkäin.

 

Hakulause esimerkiksi:

muovijät* OR "plastic waste" OR muovirosk* OR "litter plastic"

AND

ympäristö* OR environment* OR saast* OR pollut*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esimerkkikuvassa on haettu tietoa muovijätteen ympäristövaikutuksista Scopus-tietokannassa.
Kuva: Scopus <http://www.scopus.com/> 13.6.2018

 

 

Lisätietoa: Komentohaku

Joissakin tietokannoissa kannattaa käyttää komentohakua (esim. IEEE Xplore ja ACM Digital Library).

Haettaessa tietoa elektroniikkajätteen ympäristöhaitoista muodostetaan ensin hakulause hyödyntämällä ryhmittelyssä sulkeita:

("electrical waste" OR "electronic waste" OR E-waste) AND (pollut* OR environment*)

Kun hakulause on kerran muodostettu, se on suhteellisen helposti siirrettävissä eri tietokantoihin. Hakulausetta on vain tarvittaessa muokattava kunkin tietokannan ohjeiden mukaiseksi, koska mm. operaattorit, fraasin ilmaiseminen ja sanojen taivutusmuotojen huomioiminen ovat yleensä tietokantakohtaisia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esimerkkikuvassa on haettu tietoa elektroniikkajätteen ympäristövaikutuksista IEEE Xplore -tietokannan komentohakua käyttäen.
Kuvan lähde: https://ieeexplore.ieee.org/search 25.6.2018

Katso myös