Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Lehdet ja lehtiartikkelit

Tieteellisissä lehdissä käytetään vertaisarviointia (peer review, referee)

 • Lehti, konferenssi tai kirjakustantaja pyytää tieteenalan asiantuntijoita suorittamaan ennakkoarvion julkaistavaksi tarjottujen käsikirjoitusten tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta.
 • Julkaisun arvioijat eli refereet ovat riippumattomia suhteessa arvioitavaan käsikirjoitukseen. Riippumattomalla arvioijalla tarkoitetaan ansioituneita tutkijoita tai muita asiantuntijoita, jotka eivät ole lehden tai kirjan toimittajia eivätkä kirjoittajan lähisukulaisia tai kollegoita.
 • Arviointi voidaan suorittaa joko anonyymisti tai avoimesti.

Kansainvälisen lehden tieteellisyyden (scholarly journals, academic journals) tai vertaisarvioinnin tarkistaminen tai käyttäminen haun rajauksena:

 • kansainväliset tietokannat, jotka edellyttävät lehdiltä vertaisarviointia: DOAJ, Web of Science, Scopus ja Medline
 • joissakin kansainvälisissä tietokannoissa, esim. Ebsco ja ProQuest, on mahdollista hakea vertaisarvioiduissa lehdissä julkaistuja artikkeleita (Peer Reviewed -rajaus)
 • vertaisarvioituihin lehtiin kohdistuva rajaus on myös Oula-Finnan kansainvälisten aineistojen haussa (E-aineistot-välilehti)
 • JUFO-portaali: Hae-laatikkoon kirjoitetaan lehden nimi
 • lehden kotisivu; ei aina luotettava (esim. saalistajalehdet).

Kotimaisen lehden tieteellisyyden tai vertaisarvioinnin tarkistaminen:

 • JUFO-portaali: Hae-laatikkoon kirjoitetaan lehden nimi.

Vertaisarvioitu lehti ei ole kannesta kanteen vertaisarvioitu

Tieteellisissä lehdissä on käytössä vertaisarviointi (peer review, referee), jossa saman alan asiantuntija (referee) arvioi artikkelin sisältöä ja julkaisukelpoisuutta. Vertaisarviointia ei tehdä lehden kaikkiin artikkeleihin ja kirjoituksiin, vaan tieteelliset aikakauslehdet voivat sisältää monenlaisia artikkeleita.

Vertaisarvioituja artikkeleita ovat yleensä:

 • Tutkimusartikkeli eli alkuperäisartikkeli (original article) sisältää koko tutkimusraportin. Se on rakenteeltaan tarkoin muotoiltu.
 • Katsausartikkeli (review (article), literature review, systematic review) on kirjallisuuskatsaus, jossa tutkitaan tehtyä tutkimusta. Lue lisää systemaattisesta katsauksesta ja tiedonhausta.
 • Konferenssiartikkelit eli tieteellisten konferenssien esitykset voidaan julkaista lehtiartikkelin tapaan tieteellisessä lehdessä tai sen erikoisnumerossa (supplement), konferenssin omassa sarjassa tai kirja-artikkelin tapaan kokoomateoksessa.

Lue lisää tieteellisten julkaisujen määrittelyistä ja käsitteistä.


Vertaisarvioimattomia kirjoituksia ovat 

 • lyhyet tutkimusselostukset (case report) tai lyhyet katsausartikkelit
 • pääkirjoitukset (editorial)
 • kirja-arvostelut (book review)
 • keskustelupuheenvuorot (discussion, letter) ja kommentit (comments).

Huomaa ero:

 • peer review tarkoittaa vertaisarviointia
 • review-artikkeli tarkoittaa katsausartikkelia.

Lehtien ja lehtiartikkelien saatavuus

Tieteellisyyden lisäksi pitää selvittää onko artikkeli luettavissa.

 • Saatko sen kokotekstin luettavaksi painettuna tai elektronisena? Pelkkä tiivistelmän lukeminen ei riitä, jos mielit käyttää artikkelia lähteenä ja viitata siihen lähdeluettelossa.
 • Onko se kirjoitettu kielellä, jota ymmärrät?

Kun etsit artikkeleita tietystä aiheesta, käytä aiheenmukaisia tietokantoja, jotka on esitelty alakohtaisissa tiedonhakuoppaissa.

Kun etsit tiettyä artikkelia tai lehteä, käytä apuna alla lueteltuja tietokantoja tai palveluita.

Kansainväliset lehdet ja lehtiartikkelit

1. Aloita kansainvälisen lehden artikkelin etsiminen Oula-Finnasta tai Google Scholarista.

Kirjoita artikkelin otsikko Oula-Finnan kansainvälisten aineistojen hakuun E-aineistot-välilehdellä. Samalla voit tarkistaa, onko artikkeli vertaisarvioidusta lehdestä ja onko siitä kokotekstiä.

Voit hakea kansainvälisten lehtien artikkeleita myös Google Scholarin avulla. Artikkelin saa avattua kokotekstinä, jos Oulun yliopistolla on käyttöoikeus julkaisuun tai se on vapaasti saatavilla internetissä (open access).

 

2. Jos artikkelia ei löydy, kokeile löytyykö lehti.

Oula-Finnassa voit tarkistaa, onko lehti tilattu painettuna tai elektronisena ja miltä vuosilta se on saatavana. Kirjoita lehden nimi Oula-Finnan hakulaatikkoon.

Jos haluttu artikkeli ei sisälly tilattujen lehtien katevuosiin, kokeile seuraavaksi Oula-Finnan Kuopion Varastokirjasto -välilehteä. Sieltä voit tilata artikkelin ilmaiseksi.

Ammattikorkeakoulu on voinut tilata lehtiä, joita yliopisto ei ole tilannut, joten kokeile myös Oamkin Oula-Finnaa. Huomaa, että näitä voi etäkäyttää vain Oamkin tunnuksilla. Ilman tunnuksia pitää tulla kirjastoon paikan päälle ja käyttää kirjaston avoimia asiakaspäätteitä. 

 

3. Lisää vinkkejä hakemiseen:

Kokotekstejä löytyy myös netistä esimerkiksi lehtien kotisivuilta ja julkaisuarkistoista: googlaa artikkelin ja lehden nimellä. 

Lehtiä voi hakea myös kansallisesta hakupalvelusta Finna.fi, jolla voit tarkistaa, onko lehti esimerkiksi kotipaikkakuntasi kirjastossa.

Kaukopalvelu tilaa maksusta toisista kirjastoista lainoja ja kopioita.

FinELibin sivulla esitellään tapoja, miten saada käyttöön tieteellinen artikkeli, jos yliopistolla ei ole tilausta kyseiseen lehteen.

Kotimaiset lehdet ja lehtiartikkelit

Jos suomalaista lehteä ei löydy elektronisena, painettu lehti löytyy kirjaston lehtikokoelmasta tai Pegasus-kirjaston varaston vapaakappalearkistosta; lue lisää vapaakappaleaineistoista.
 

1. Aloita e-lehtien hakeminen Oula-Finna-tietokannasta, jossa on paljon linkkejä lehtien kokoteksteihin:

2. Jos linkki kokotekstiin ei löydy Oula-Finnasta, tarkista löytyykö lehti jostakin e-lehtipalvelusta: 

3. Kokotekstejä löytyy myös lehtien kotisivuilta: googlaa lehden nimellä. 

4. Linkkejä artikkeleiden kokoteksteihin:

Lehtien ja lehtiartikkelien arviointi

Arvioitaessa artikkelia kannattaa kiinnittää huomiota artikkelin kirjoittajaan ja lehteen, jossa artikkeli on julkaistu. Vertaisarviointi on tieteellisen lehden peruslaadunvarmistuskeino. Lisäksi voi arvioida tekstin objektiivisuutta, kieliasua sekä käytettyjen lähteiden määrää ja laatua.

Artikkelia voidaan arvioida sen saamien viittausten perusteella: kuinka monta kertaa artikkeli esiintyy toisten saman tietokannan artikkelien lähdeluetteloissa. Viittaavia artikkeleita saa esille Scopuksesta, Web of Sciencesta ja Google Scholarista sekä Ebscon ja ProQuestin tietokannoista.

Viittausten perusteella voidaan arvioida myös lehtiä, tutkijoita (esim. H-indeksi), tutkijoiden affiliaatioita eli yliopistoja (esim. yliopistorankingit) ja maita.

Julkaisufoorumi (JUFO)

Suomessa käytössä oleva Julkaisufoorumi-luokitus perustuu asiantuntijapaneelien laatimaan laatuluokitukseen. 

Tieteelliset eli vertaisarvioidut kotimaiset ja ulkomaiset lehdet on luokitettu kolmeen tasoon: 1 = perustaso; 2 = johtava taso; 3 = korkein taso. Tasolle 0 kuuluu monentyyppisiä ja monentasoisia julkaisukanavia: ammattilehtiä, epäilyttäviä open access -lehtiä, yliopistojen julkaisusarjoja ja vielä luokittamattomat julkaisut.

Julkaisukanavaluokitus ei kata kaikkia maailman tieteellisiä julkaisuja, joten lehden löytymättömyys ei tarkoita huonoa laatua, kuten ei myöskään tasolle 0 kuuluminen.