Tieteellisen tiedonhankinnan opas: - Lehdet ja lehtiartikkelit

Lehdet ja lehtiartikkelit

Tieteellisissä lehdissä on käytössä vertaisarviointimenettely (lisätietoa) (peer review, referee), jossa saman alan asiantuntija (referee) arvioi artikkelin sisältöä ja julkaisukelpoisuutta. Tieteelliset aikakauslehdet voivat sisältää monenlaisia artikkeleita. Vertaisarvioituja ovat yleensä:

Tutkimusartikkeli eli alkuperäisartikkeli (original article) sisältää koko tutkimusraportin. Se on rakenteeltaan tarkoin muotoiltu.

Katsausartikkeli (review (article), literature review, systematic review) on kirjallisuuskatsaus, jossa tutkitaan tehtyä tutkimusta. Se voi olla:

  • kuvaileva eli perinteinen kirjallisuuskatsaus
  • systemaattinen, jossa esim. tiedonhaku esitellään, aineisto seulotaan tarkasti
  • meta-analyysi, jossa hyödynnetään laajasti tilastollisia menetelmiä.

Katsausartikkeleita voi hakea tietokannoissa esim. sanoilla: "systematic review" OR "systematic literature review" OR "meta-analysis".

Konferenssiartikkelit eli tieteellisten konferenssien esitykset voidaan julkaista lehtiartikkelin tapaan tieteellisessä lehdessä tai sen erikoisnumerossa (supplement), konferenssin omassa sarjassa tai kirja-artikkelin tapaan kokoomateoksessa.

Vertaisarvioimattomia kirjoituksia ovat lyhyet tutkimusselostukset (case report) tai lyhyet katsausartikkelit, pääkirjoitukset (editorial), kirja-arvostelut (book review), keskustelupuheenvuorot (discussion, letter) ja kommentit (comments).

Huomaa ero:

  • peer review tarkoittaa vertaisarviointia
  • review-artikkeli tarkoittaa katsausartikkelia.

Lehtien ja lehtiartikkelien saatavuus

Tietty artikkeli

Oula-Finna

Kirjoita artikkelin otsikko Oula-Finnan hakulaatikkoon.

Jos artikkeli on julkaistu ulkomaisessa lehdessä, klikkaa E-aineistot-välilehteä.

Jos artikkeli on suomalaisesta lehdestä, klikkaa Arto - kotimaisia artikkeleita-välilehteä.

Elektroniseen versioon pääsee linkin kautta. Mikäli linkkiä ei ole, hae varsinaisesta Oula-Finnasta (Kirjat, lehdet, tietokannat ym. -välilehti) lehden nimellä.
 

Google Scholar

Kun Google Scholar -palvelun kautta löytyy kiinnostava artikkeli, sen saa avattua kokotekstinä, jos Oulun yliopistolla on käyttöoikeus julkaisuun tai se on vapaasti saatavilla internetissä (open access).

Tietty lehti

Oula-Finna

Kirjoita lehden nimi Oula-Finnan hakulaatikkoon. Lehti voi olla tarjolla joko painettuna tai elektronisena.

Suomessa painetut aikakauslehdet ovat Oulun yliopiston kirjaston vapaakappalearkistossa, josta ne lainataan lukusalilainaksi.

Kokeile myös Kuopion Varastokirjasto -välilehteä. Sieltä voit tilata artikkelin ilmaiseksi.

Lehtiä voi hakea Oulan lisäksi esim. kansallisesta hakupalvelusta Finna.fi. Kaukopalvelu tilaa toisista kirjastoista lainoja ja kopioita.

Artikkeleita aiheesta

Tiedonhaun tieteenalaoppaista löydät oman alasi keskeisimmät tietokannat, joista hakea aiheesi mukaisia artikkeleita.

Linkin avulla voit siirtyä artikkelin kokotekstiin.

Kotimaisia lehtiä ja lehtiartikkeleita

Linkkejä lehtien kokoteksteihin löydät Oula-Finna-tietokannasta:

Linkkejä artikkeleiden kokoteksteihin löydät Arto-tietokannasta:

Artikkeleiden kokotekstejä löytyy myös lehtien kotisivuilta: googlaa lehden nimellä. 

Kotimaisia lehtiä elektronisina:

Kansainvälisiä lehtiä ja lehtiartikkeleita