Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Lehdet ja lehtiartikkelit

Lehdet ja lehtiartikkelit

Tieteellisissä lehdissä on käytössä vertaisarviointimenettely (referee, peer review), jossa saman alan asiantuntijat arvioivat artikkelin sisältöä ja julkaisukelpoisuutta.

Lehden tieteellisyyden (scholarly journals, academic journals) tai vertaisarvioinnin tarkistaminen:

  • lehden kotisivu; ei aina luotettava
  • Ulrichsweb
  • Julkaisufoorumi
  • tietokannat, jotka edellyttävät lehdiltä vertaisarviointia: DOAJ, Web of Science, Scopus ja Medline
  • joissakin tietokannoissa, esim. Ebsco ja ProQuest, on mahdollista hakea vertaisarvioiduissa lehdissä julkaistuja artikkeleita (Peer Reviewed -rajaus).
   

Vertaisarviointi (peer review, referee)

Vertaisarviointi on tieteen oma laadunvarmistuskeino. Sillä tarkoitetaan menettelyä, jossa lehti, konferenssi tai kirjakustantaja pyytää tieteenalan asiantuntijoita suorittamaan ennakkoarvion julkaistavaksi tarjottujen käsikirjoitusten tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta. 

Julkaisun arvioijat ovat riippumattomia suhteessa arvioitavaan käsikirjoitukseen. Riippumattomalla arvioijalla tarkoitetaan ansioituneita tutkijoita tai muita asiantuntijoita, jotka eivät ole lehden tai kirjan toimittajia.

Arviointi voidaan suorittaa joko anonyymisti tai avoimesti.

Tieteelliset aikakauslehdet voivat sisältää monenlaisia artikkeleita. Vertaisarvioituja ovat yleensä:

Tutkimusartikkeli eli alkuperäisartikkeli (original article) sisältää koko tutkimusraportin. Se on rakenteeltaan tarkoin muotoiltu.

Katsausartikkeli (review (article), literature review, systematic review) on kirjallisuuskatsaus, jossa tutkitaan tehtyä tutkimusta. Se voi olla:

  • kuvaileva eli perinteinen kirjallisuuskatsaus
  • systemaattinen, jossa esim. tiedonhaku esitellään, aineisto seulotaan tarkasti
  • meta-analyysi, jossa hyödynnetään laajasti tilastollisia menetelmiä.

Katsausartikkeleita voi hakea tietokannoissa esim. sanoilla: "systematic review" OR "systematic literature review" OR "meta-analysis".

Konferenssiartikkelit eli tieteellisten konferenssien esitykset voidaan julkaista lehtiartikkelin tapaan tieteellisessä lehdessä tai sen erikoisnumerossa (supplement), konferenssin omassa sarjassa tai kirja-artikkelin tapaan kokoomateoksessa.

Vertaisarvioimattomia kirjoituksia ovat lyhyet tutkimusselostukset (case report) tai lyhyet katsausartikkelit, pääkirjoitukset (editorial), kirja-arvostelut (book review), keskustelupuheenvuorot (discussion, letter) ja kommentit (comments).

Lehtien ja lehtiartikkelien saatavuus

Tietty artikkeli

Oula-Finna

Kirjoita artikkelin otsikko Oula-Finnan hakulaatikkoon.

Jos artikkeli on julkaistu ulkomaisessa lehdessä, klikkaa E-aineistot-välilehteä.

Jos artikkeli on suomalaisesta lehdestä, klikkaa Arto - kotimaisia artikkeleita-välilehteä.

Elektroniseen versioon pääsee linkin kautta. Mikäli linkkiä ei ole, hae varsinaisesta Oula-Finnasta (Kirjat, lehdet, tietokannat ym. -välilehti) lehden nimellä.
 

Google Scholar

Kun Google Scholar -palvelun kautta löytyy kiinnostava artikkeli, sen saa avattua kokotekstinä, jos Oulun yliopistolla on käyttöoikeus julkaisuun tai se on vapaasti saatavilla internetissä (open access).

Tietty lehti

Oula-Finna

Kirjoita lehden nimi Oula-Finnan hakulaatikkoon. Lehti voi olla tarjolla joko painettuna tai elektronisena.

Suomessa painetut aikakauslehdet ovat Oulun yliopiston kirjaston vapaakappalearkistossa, josta ne lainataan lukusalilainaksi.

Kokeile myös Kuopion Varastokirjasto -välilehteä. Sieltä voit tilata artikkelin ilmaiseksi.

Lehtiä voi hakea Oulan lisäksi esim. kansallisesta hakupalvelusta Finna.fi. Kaukopalvelu tilaa toisista kirjastoista lainoja ja kopioita.

Artikkeleita aiheesta

Tiedonhaun tieteenalaoppaista löydät oman alasi keskeisimmät tietokannat, joista hakea aiheesi mukaisia artikkeleita.

Mahdollisen SFX-linkin avulla voit siirtyä artikkelin kokotekstiin

Työkaluja artikkelien etsimiseen

Oula-Finna

Oulun yliopiston kirjaston painetut ja elektroniset kokoelmat. Kirjautumalla sisään Oulun yliopiston käyttäjätunnuksella (Haka Login) saat käyttöösi kirjaston e-aineistoja myös Oulun yliopiston verkon ulkopuolelta. Lisätietoja.

Google Scholar

Tieteellisten dokumenttien verkkohakupalvelu. Kirjautumalla Oulun yliopiston käyttäjätunnuksella saat käyttöösi maksullisia e-aineistoja myös Oulun yliopiston verkon ulkopuolelta. Pikaopas | Lisätietoja

Alternative access – vaihtoehtoisia väyliä artikkeleihin

Vinkit miten saada käyttöön tieteellinen artikkeli, jos organisaatiolla ei ole voimassaolevaa lisenssisopimusta kyseiseen lehteen.

SFX-linkityspalvelu

SFX-linkin avulla voi siirtyä artikkelin tai kirjan kokotekstiin tai tarkistaa kirjastotietokannasta kirjan tai lehden saatavuus painettuna.

Linkit kokoteksteihin löytyvät Full Text -osiosta. Kokoteksti voi olla saatavissa usean tietokannan kautta. Kannattaa huomioida katevuodet eli kokotekstin alkamisvuosi ja embargo, joka ohessa olevassa kuvassa on Ebscon aineistolla 1 vuosi. Eli uusin numero löytyy kustantajan palvelusta eli SpringerLinkistä.

Mikäli kokotekstiä ei ole, Full Text -kohta puuttuu. Printed material -linkeillä voi tarkistaa, onko lehteä kirjastojen tietokannoissa.

Kirjaston kaukopalvelun kautta (Order material) voi pyytää aineiston tilattavaksi.

Lisätietoa lehdestä (Journal information) saa Ulrichswebin kautta. Lehden Impact Factor -arvon voi tarkistaa Web of Sciencestä.

 

 

SFX-linkitys

Lehtien ja lehtiartikkelien arviointi

Arvioitaessa artikkelia kannattaa kiinnittää huomiota artikkelin kirjoittajaan ja julkaisuun. Lisäksi tulee arvioida tekstin objektiivisuutta, kieliasua sekä käytettyjen lähteiden määrää ja laatua.

Lisätietoa artikkelien arvioinnista.

Artikkelin saamat viittaukset

Artikkelia voidaan lisäksi arvioida sen saamien viittausten perusteella.

Viittaavia artikkeleita saa esille mm. Ebscon ja ProQuestin tietokannoista sekä Scopuksesta, Web of Sciencesta ja Google Scholarista.

Lisätietoa viittausanalyysista.

Lehden arviointi viittausten perusteella

Lehdessä julkaistujen artikkelien saamien viittausten perusteella arvioidaan lehden suosiota ja vaikuttavuutta. Vaikuttavuusindikaattorit lasketaan jakamalla lehden artikkelien saamien viittausten lukumäärä lehdessä julkaistujen artikkelien lukumäärällä.

Tunnetuin vaikuttavuusindikaattori on Web of Science -tietokannan dataan perustuva Journal Impact factor (IF).

Lisätietoa lehtien arvioinnista.

Julkaisufoorumi

Suomessa käytössä oleva Julkaisufoorumi-luokitus perustuu asiantuntijapaneelien laatimaan laatuluokitukseen. Tieteelliset eli vertaisarvioidut kotimaiset ja ulkomaiset lehdet on luokitettu kolmeen tasoon: 1 = perustaso; 2 = johtava taso; 3 = korkein taso. Tasolle 0 kuuluu monentyyppisiä ja monentasoisia kanavia ammattilehdistä ja epäilyttävistä open access -lehdistä yliopistojen omiin julkaisusarjoihin sekä vielä luokittamattomat julkaisut.

Julkaisukanavaluokitus ei kata kaikkia maailman tieteellisiä julkaisuja, joten lehden löytymättömyys ei tarkoita huonoa laatua, kuten ei myöskään tasolle 0 kuuluminen.

Arviointityökaluja

Julkaisufoorumi (Jufo)

Julkaisufoorumin hakusivulla voi tehdä hakuja Julkaisufoorumi-luokituksen saaneiden tieteellisten lehtien, sarjojen ja kirjakustantajien joukosta.
JUFO-portaali

Ulrichsweb - Global serials directory

Ulrichsweb sisältää tietoja yli 300,000 kausijulkaisusta. Lisätietoja tietokannasta

Journal Citation Reports (JCR)

Web of Science -tietokannan viittausaineistoon perustuvat lehtien Impact Factor (IF) -arvot löytyvät JCR-tietokannasta. Lisätietoa JCR-tietokannasta | Lisätietoa Impact Factorista