Skip to main contentActa Universitatis Ouluensis -opinnäyteopas: Kustannukset, jakelu ja myynti

Kustannusten jakaantuminen

Ilmaisjakelukappaleet

Acta-sarjassa julkaistavista väitöskirjoista Oulun yliopisto mak­saa pakolliset 17 ilmaisjakelukappaletta ja lisäksi tekijälle 15 kirjaa eli yhteensä 32 kappaletta. Kolmesta väittelijän kirjasta paino tekee väitöstilaisuutta varten kansiokappaleet, jotka yliopisto maksaa.

Lisäkappaleet

Väittelijä maksaa tilaamansa lisäkappa­leet, samoin kuin esimerkiksi värisivujen kustannukset ja mahdollisesti ostamansa taittopalvelun. Jos kyse ei ole väitöskirjasta, tekijätaho maksaa 13 ilmaisjakelukappaletta.

Lisäkappaleiden hintaan vaikuttaa kirjan sivumäärä. Alustavan hinnan voi laskea Juvenes Printin hintalaskurilla. Tarkempaa tietoa lisäkappaleiden ja taiton hinnasta saa kirjapainosta. Jos jokin muu taho osallistuu lisäkappaleiden kustannuksiin, tästä on ilmoitettava Juvenes Printin laskuttajalle hyvissä ajoin.

 

 

 

 

Korvaus väitöskirjan Acta-sarjan ulkopuolella julkaisevalle

Yhteystiedot

Acta-toimitus
Sähköposti: acta.toimitus(at)oulu.fi
Puh.: 0294 484098
Tiedekirjasto Pegasus, 3. kerros, PS301-303
PL 7500, 90014 OULUN YLIOPISTO

Sisäinen postiosoite: OYK, Acta-toimitus/julkaisutoimittaja

Toimituksen henkilökunta


Acta Universitatis Ouluensis -sarjan sarjatoimittajat


Juvenes Print -kirjapaino
Yhdyshenkilö
Annastiina Perko
Puh. 020 756 8693
Sähköposti: actaoulu(at)juvenesprint.fi

Taittopalvelut ja hintalaskuri

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000