Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Acta Universitatis Ouluensis -opinnäyteopas: Acta-sarjan kuvaus

Acta-sarjan kuvaus

Acta Universitatis Ouluensis -sarjassa julkaistaan väitöskirjojen lisäksi muita alkuperäistutkimuksia, suppeita yleiskatsauksia ja näihin verrattavia kirjoituksia, jotka täyttävät tieteellisille julkaisuille asetettavat vaatimukset. Sarjaan otetaan myös kokoomateoksia, esimerkiksi konferenssijulkaisuja ja juhlakirjoja. Sarja jakaantuu kahdeksaan alasarjaan, joilla on tiedekuntakohtaiset sarjatoimittajat.

Ennen väitöskirjaprosessin aloittamista väittelijällä on oltava tohtorinkoulutustoimikunnan myöntämä väittelylupa. Muista julkaisuista kuin väitöskirjoista on pyydettävä kirjalliset lausunnot kahdelta arvioitsijalta, jotka sarjatoimittaja on hyväksynyt.

Väitöskirjaa varten tekijä toimittaa valmiin materiaalin sarjan toimitukseen vähintään 5 viikkoa ennen väitöspäivää. Aikataulussa on otettava huomioon loma-ajat. Käsikirjoituksia ei oteta vastaan heinäkuussa, joten heinä-elokuussa väittelevän on saatava prosessi päätökseen ennen juhannusta. Myös vuodenvaihteessa on syytä varata enemmän aikaa julkaisuprosessiin.

Actan F-alasarjassa Scripta Academica julkaistaan myös eri tieteenalojen vertaisarvioimattomia julkaisuja, esimerkiksi konferenssijulkaisuja, raportteja, katsauksia ja työpapereita. Ne voidaan julkaista joko painettuna, elektronisesti tai molemmissa muodoissa. Julkaisu taitetaan Actan edellyttämään muotoon.

Acta-sarjan julkaisut ovat saatavilla sekä painettuna että avoimessa Jultika-julkaisuarkistossa.

 

Acta Universitatis Ouluensis -sarjan alasarjojen e-julkaisutKoristekuva

Sarja A Scientiae Rerum Naturalium
Sarja B Humaniora
Sarja C Technica
Sarja D Medica
Sarja E Scientiae Rerum Socialium
Sarja F Scripta Academica
Sarja G Oeconomica
Sarja H Architectonica

Koristekuva