Siirry pääsisältöön

Acta Universitatis Ouluensis -opinnäyteopas: Osajulkaisut ja luvat

Osajulkaisut ja luvat

Osajulkaisut

Lähetä julkaistut osajulkaisut ennen esitarkastusta osoitteeseen acta.toimitus(at)oulu.fi PDF-tiedostoina (ks. myös ICT-palvelujen ohje suurten tiedostojen siirtämiseen). Jos sinulla ei ole osajulkaisusta valmista PDF-tiedostoa, skannaa se itse tai toimita artikkelin paperiversio ensin painoon skannattavaksi. PunaMusta perii työstä hinnastonsa mukaisen maksun.

Julkaisemattomat osajulkaisut voit taittaa käyttäen Acta-mallia, jossa on huomioitu valmiiksi muun muassa oikeat sivuasetukset. Lähetä osajulkaisut toimitukseen Word-tiedostona, jossa ne pienennetään B5-kokoon. Voit myös teettää taiton maksua vastaan PunaMustassa.

 

Osajulkaisujen lupien lähettäminen

Nimeä luvat ja osajulkaisutiedostot, jotka lähetät, seuraavasti: Osajulkaisu_1, Lupa_osajulkaisuun_1; Osajulkaisu_2, Lupa_osajulkaisuun_2 jne.

Nimeä mahdolliset kuvat, taulukot ym. väitöskirjassa olevien taulukoiden tai kuvien numerolla: esim. Lupa_taulukkoon_1.

Lähetä kaikki luvat sekä niitä koskevat osajulkaisut osoitteeseen acta.toimitus(at)oulu.fi yhdellä kertaa. Nimeä viesti: Luvat_tarkistettavaksi_X-sarja_Etunimi_Sukunimi. Muuta X:n tilalle sen Actan alasarjan kirjainlyhenne, jossa väitöskirjasi julkaistaan. Ilmoita lisäksi, jos olet tehnyt väitöskirjasi yhteenveto-osan LaTeX-ohjelmalla. Toimitus välittää materiaalin sarjatoimittajalle, joka vastaa sinulle sähköpostilla tarkistettuaan luvat.

Ks. myös Acta-sarjan julkaisuprosessi.

 

Osajulkaisujen lupien hankkiminen

Huolehdi hyvissä ajoin, että sinulla on osajulkaisujen uudelleenjulkaisemista varten kustantajien luvat painettua väitöskirjaa varten. Lupa kannattaa selvittää heti osajulkaisun julkaisemisen jälkeen.

Tutkijakoulu UniOGSin ohjeen mukaan väitöstutkijalla on oltava kustantajilta luvat osajulkaisuille sekä mahdollisille erillisille kuville ja taulukoille jo ennen työn esitarkastukseen lähettämistä, ks. ohje, sivu 2. 

Jos julkaiset väitöskirjasi Acta-sarjassa, voit lähettää jo ennen esitarkastusta kaikki tarvittavat luvat (osajulkaisujen, kuvien yms.) sekä itse osajulkaisut Acta-sarjan toimitukseen sarjatoimittajan tarkastusta varten yhdellä kertaa. Huomioi, että tarvitset luvanvaraisen aineiston osalta luvat sekä sähköisesti julkaistavaa yhteenveto-osaa että painettua, osajulkaisut sisältävää kirjaa varten.

Tarkista, onko osajulkaisun lupa kirjattu sinun ja kustantajan väliseen kustannussopimukseen tai löytyykö kustantajan verkkosivulta tieto, että voit käyttää osajulkaisua väitöskirjassasi tai onko kustantajan sivulla lupien pyytämistä varten linkki esim. RightsLink-verkkopalveluun. Palvelusta tulostettu lupa on riittävä.

Erillistä lupaa ei tarvita, jos osajulkaisussa on uudelleenjulkaisemisen salliva Creative Commons -lisenssimerkintä. Joskus tämä merkintä puuttuu, vaikka julkaisu on avoimesti saatavilla oleva open access -julkaisu. Lähetä siinä tapauksessa toimitukseen linkki lehden sivulle, josta käyttöoikeus ilmenee (tai esim. kuvankaappaus sivusta).

Jos joudut lähettämään kustantajalle erillisen lupapyynnön, voit käyttää hyväksi lupapyyntömalleja. Sähköpostilla saatu lupa on riittävä. Samalla kannattaa kysyä luvat myös artikkelin kuvien, taulukoiden ym. julkaisemiseen väitöskirjan yhteenveto-osassa. 

Pyydä luvat myös osajulkaisuihin, jotka ovat painovaiheessa tai hyväksytty julkaistaviksi. 

 

Kuvien ja taulukoiden luvat

Lähetä toimitukseen pdf-tiedosto, jossa on lista tekijän omista, väitöskirjassa ensimmäistä kertaa julkaistavista kuvista ja taulukoista. Kaikissa muissa kuvissa pitää olla ohjeiden mukainen tekijänoikeusmerkintä, ks. myös ohjeet sivulla. Tiedostoa laatiessaan tekijä voi tarkistaa, että oikeudet on merkitty kuvatekstiin ohjeiden mukaisesti. Myös omat open access -julkaisun kuvat ja taulukot (esim. CC-lisensseillä julkaistut) sekä muokatut kuvat vaativat merkinnän kuvatekstiin ohjeiden mukaisesti ja lähde on aina nimettävä.

 

Myyntiluvat

Jos haluat, että osajulkaisuja sisältävää väitöskirjaa myydään, tarvitset kustantajilta erilliset luvat sekä kaiken luvanvaraisen aineiston käyttöä että myös kirjan myyntiä varten. Lähettämässäsi myyntiä koskevassa lupapyynnössä on hyvä mainita, että osajulkaisut sisältävää väitöskirjaa myydään enintään 30 kappaletta ja osajulkaisut eivät sisälly verkkoversioon. Lupapyyntömalleja 

 

Muiden kuin väitöskirjojen luvat

Acta-sarjassa julkaistaan väitöskirjojen lisäksi muitakin julkaisuja. Myös näiden osalta on toimitukseen lähetettävä luvanvaraista aineistoa koskevat luvat.

Yhteisjulkaisun kuten artikkelikokoelman toimittaja vastaa siitä, että kaikki kirjoittajat suostuvat osuutensa julkaisemiseen. Lisäksi toimittajalla on oltava muiden tekijöiden kirjalliset luvat yhteisjulkaisun myyntiä varten. Näitä lupia ei tarvitse lähettää sarjan toimitukseen.

Koristekuva