Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Acta Universitatis Ouluensis -opinnäyteopas: Osajulkaisut ja luvat

Osajulkaisut ja luvat

Osajulkaisut

Julkaistut osajulkaisut lähetetään osoitteeseen acta.toimitus(at)oulu.fi PDF-tiedostoina (ks. myös tietohallinnon ohje suurten tiedostojen siirtämiseen). Jos tekijällä ei ole osa­julkaisusta valmista PDF-tie­dostoa, hän skannaa sen itse tai toimittaa artikkelin paperiversion ensin painoon skannatta­vaksi. PunaMusta perii työstä hinnastonsa mukaisen maksun.

Julkai­semattomat osajulkaisut tekijä taittaa itse esim. Acta-malliin tai teettään työn maksua vastaan PunaMustassa. Hän lähettää ne toimitukseen Word-tiedostona, jossa osajulkaisut pienennetään B5-kokoon.

 

Luvat

Tekijän on pyydettävä hyvissä ajoin ennen julkaisuprosessia kustantajilta kirjalliset luvat osajulkaisujen uudelleen julkaisemiseen. Luvat pyydetään myös osajulkaisuihin, jotka ovat painovaiheessa tai hyväksytty julkaistaviksi. Samalla lupapyynnöllä tekijä voi kysyä lupaa artikkelin kuvien, taulukoiden ym. julkaisemiseen väitöskirjan yhteenveto-osassa. Kannattaa myös tarkistaa, onko lupa kirjattu jo tekijän ja kustantajan väliseen kustannussopimukseen tai löytyykö kustantajan verkkosivulta lupia varten linkki esim. RightsLink-verkkopalveluun.

Erillistä lupaa ei tarvita, jos lehden kustantaja on merkinnyt osajulkaisuun, että se on avoimesti saatavilla oleva (OA) julkaisu. Jos tätä merkintää ei ole, vaikka kyse on avoimesti saatavilla olevasta julkaisusta, väittelijä lähettää toimitukseen linkin lehden sivulle tai esim. kuvankaappauksen, josta käyttöoikeus ilmenee.

Jos tekijä haluaa että osajulkaisuja sisältävää kirjaa myydään, hän tarvitsee myyntiä varten luvat kaikkeen luvanvaraiseen aineistoon, myös osajulkaisujen kustantajien luvat painetun väitöskirjan myyntiin. Lupapyynnöissä mainitaan, että osajulkaisut sisältävää väitöskirjaa myydään enintään 30 kappaletta ja osajulkaisut eivät sisälly verkkoversioon. Lupapyyntömalleja

Luvat lähetetään osoitteeseen acta.toimitus(at)oulu.fi. Sähköpostilupa on riittävä, samoin esim. RightsLink-palvelusta tulostettu lupa.

Yhteisjulkaisun kuten artikkelikokoelman toimittaja vastaa siitä, että kaikki kir­joittajat suostuvat osuutensa julkaisemiseen. Toimittajalla on oltava muiden tekijöiden kirjalliset luvat yhteisjulkaisun myyntiä varten. Lupia ei tarvitse lähettää sarjan toimitukseen.

Koristekuva