Skip to main content

Acta Universitatis Ouluensis -opinnäyteopas: Kustannusten jakaantuminen

Kustannusten jakaantuminen

Ilmaisjakelukappaleet

Acta-sarjassa julkaistavista väitöskirjoista Oulun yliopisto mak­saa pakolliset 17 ilmaisjakelukappaletta ja lisäksi tekijälle 15 kirjaa eli yhteensä 32 kappaletta. Kolmesta väittelijän kirjasta paino tekee väitöstilaisuutta varten kansiokappaleet, jotka yliopisto maksaa.

Lisäkappaleet

Väittelijä maksaa tilaamansa lisäkappa­leet, samoin kuin esimerkiksi värisivujen kustannukset ja mahdollisesti ostamansa taittopalvelun. Jos kyse ei ole väitöskirjasta, tekijätaho maksaa 13 ilmaisjakelukappaletta.

Lisäkappaleiden hintaan vaikuttaa kirjan sivumäärä. Alustavan hinnan voi laskea hintalaskurilla. Tarkempaa tietoa lisäkappaleiden ja taiton hinnasta saa kirjapainosta. Jos jokin muu taho osallistuu lisäkappaleiden kustannuksiin, tästä on ilmoitettava PunaMusta-kirjapainon laskuttajalle hyvissä ajoin.

 

 

 

 

Korvaus väitöskirjan Acta-sarjan ulkopuolella julkaisevalle