Skip to main content

Acta Universitatis Ouluensis -opinnäyteopas: Kannet, nimiö- ja tiivistelmäsivut

Kannet, nimiö- ja tiivistelmäsivut

Kannet sekä nimiö- ja tiivistelmäsivut taitetaan sarjan toimituksessa. Ne voidaan tehdä, kun tekijä on lähettänyt alkuperäiset julkaisusopimukset, joissa on mm. väitöspäivä, -aika ja -salitiedot, sekä lopullisen taitetun käsikirjoituksen, joka sisältää kielentarkastetut suomen- ja englanninkieliset tiivistelmäsivut (mukana voi olla lisäksi tiivistelmä jollakin muulla kielellä).

Tiivistelmätekstin pituus on enintään 2400 merkkiä, sisältäen välilyönnit ja välimerkit. Harvinaisten termien, lyhenteiden ja tunnusten käyttöä on vältettävä.

Tiivistelmäsivuilla on oltava:
1. kirjan nimi ja mahdollinen alaotsikon. Pääotsikon on hyvä olla mahdollisimman lyhyt. Suositeltavaa on käyttää selittävää alaotsikkoa, joka painetaan pienemmällä kirjasinkoolla
2. tekijän etu- ja sukunimi
3. Oulun yliopiston tutkijakoulun sekä tiedekunnan nimi, johon väitöskirja tehdään
4. muut mahdolliset etukanteen ja ennen tiivistelmiä merkittävät yhteistyötahot, jotka koulutuspäällikkö on hyväksynyt
5. asiasanat.

Nimiösivulle ja sen kääntöpuolelle toimituksessa merkitään mm. väitöstilaisuuden tiedot sekä ohjaajat, esitarkastajat ja vastaväittäjät.

Kansiluonnos lähetetään toimituksesta tekijän tarkastettavaksi, sen jälkeen sarjatoimittajalle hyväk­syttäväksi ja edelleen Juvenes Printtiin painettavaksi.

Tiivistelmien lisäksi tekijän on toimitettava viestintäpalveluihin väitöstiedote lehdistötiedotetta varten.