Skip to main content

Acta Universitatis Ouluensis -opinnäyteopas: Jakelu

Jakelu

Acta-sarjan väitöskirjojen pakolliset jakelukohteet ja määrät

1. yliopiston kirjasto, 4 kpl
2. viestintäpalvelut, 2 kpl
3. sarjatoimittaja, 1 kpl
4. tiedekunta: ilmoitustaulu, tohtorikoulutustoimikunta, 2 kpl
5. vapaakappaleet, 6 kpl
YHT. 17 kpl

Virastomestarit lähettävät tekijälle sähköpostilla ilmoituksen, kun kirjat ovat saapuneet Linnanmaan keskusaulaan. Virastomestarit hoitavat kohtien 1–4 jakelun. Kirjapaino lähettää vapaakappaleet Kansalliskirjastoon. Tämän lisäksi tekijä hakee keskusaulasta 17 kirjaa (sisältää väittelijän ilmaiskappaleet ja kansiokappaleet) ja toimittaa näistä 2 kpl omaan yksikköönsä, jaokseen, osastoon tai vastaavaan.

Muiden Acta-sarjan julkaisujen pakolliset jakelukohteet ja määrät

1. yliopiston kirjasto, 4 kpl
2. sarjatoimittaja, 1 kpl
3. vapaakappaleet, 6 kpl
4. yksikön, osaston, jaoksen tms. kappaleet, 2 kpl
YHT. 13 kpl

Väitöskirjojen lisäksi Acta-sarjassa julkaistaan myös muita kirjoja. Virastomestarit hoitavat kohtien 1–2 jakelun. Kirjapaino lähettää vapaakappaleet Kansalliskirjastoon. Tämän lisäksi tekijä hakee keskusaulasta 2 kpl kirjoja ja toimittaa ne omaan yksikköönsä, jaokseen, osastoon tai vastaavaan.
 

Acta-sarjan ulkopuolella julkaistun väitöskirjan jakelu