Siirry pääsisältöön

Acta Universitatis Ouluensis -opinnäyteopas: - Yleisiä ohjeita tekijänoikeuksista

Yleisiä ohjeita tekijänoikeuksista

Yleistä

Julkaisijana ja kustantajana Acta-sarjassa on varmistettava, että kaikki tekijänoikeuksiin liittyvät seikat on ratkaistu ennen työsi julkaisemista. Suomen lain ja kansainvälisten tekijänoikeussäännösten mukaan kustantajien tekijänoikeusehtojen noudattamatta jättäminen voi olla tekijänoikeusrikkomus, joka saattaa johtaa oikeusseuraamuksiin.

 

Tekijänoikeuksien omistus

Tekijänoikeus voi olla joko julkaisijan, sinun ja kanssakirjoittajasi tai jonkin muun tahon omaisuutta riippuen kustantajan kanssa tehdystä tekijänoikeussopimuksesta. Selvitä jokaisen uudelleenkäyttämäsi kuvan ja taulukon tekijänoikeuksien omistaja(t), koska ne merkitään taulukon ja kuvan oheen ja yleensä uudelleenkäyttö vaatii luvan tekijäoikeuden omistajilta. Taulukoiden ja kuvien sisältämä tieto ei ole tekijänoikeuden suojaamaa, mutta sen esitystapa on. 

 

Uudelleenjulkaisun lupakäytäntöjä 

Eri kustantajilla on erilaisia lupakäytäntöjä koskien materiaalin uudelleenkäyttöä ja -julkaisua. Tarkista kaikki väitöskirjasi materiaalin uudelleenjulkaisemisen ehdot, eli jokaisen osajulkaisun ja niihin liittyvän sisällön (kuvat, taulukot, teksti) ja muiden tekemän materiaalin (kuvat, taulukot, teksti) ehdot. Tyypillisesti lupaehdot selviävät seuraamalla seuraavia vaiheita (katso myös Kuva 1):

  1. Ensisijaisesti, uudelleenjulkaisemisen ehdot tulee tarkastaa osajulkaisujen allekirjoitetuista tekijänoikeuden siirtosopimuksista. Tämä sopimus saattaa esimerkiksi antaa luvan käyttää osajulkaisun lopullista, julkaistua versiota väitöskirjassasi, toisin kuin myöhemmin tehdyt lisenssi- tai yleissopimukset. 
     
  2. Toiseksi, jos yllä mainitussa tekijänoikeuden siirtosopimuksessa ei tarkasti määritellä uudelleenjulkaisemisen ehtoja, kirjoittajan tulee hankkia lisenssisopimukset väitöskirjassa käytettävään materiaaliin (tyypillisesti kuvia ja taulukoita painetussa tai sähköisessä muodossa ja koko julkaisu painetussa muodossa). Nämä luvat ovat usein saatavilla RightsLink-, Copyright Clearance Center- tai vastaavista palveluista. Lisenssisopimukset saattavat kieltää lopullisen, julkaistun artikkelin käytön, myös painetussa muodossa, mutta saattavat sallia Author Accepted Manuscript -version käytön. Huomaa, että jopa saman kustantajan eri lehtien lisenssiehdot saattavat poiketa toisistaan. Tämän takia ehdot kannattaa käydä läpi tarkasti ja niitä tule noudattaa.
     
  3. Kolmanneksi, kirjoittaja voi pyytää uudelleenjulkaisulupaa suoraan kustantajalta sähköpostitse. Tässä tapauksessa tulee tarkentaa mitä materiaalia aiotaan käyttää (koko artikkeli, kuvia, taulukoita, tekstiä), missä sitä aiotaan käyttää ja miten sitä aiotaan käyttää (painetussa muodossa tai sähköisessä muodossa rinnakkaistallennukseen julkaisuarkistoon).
     
  4. Neljäs vaihtoehto on tarkastaa kustantajan yleiset uudelleenjulkaisemisen ehdot, toisin sanoen missä muodossa ja miten uudelleenjulkaiseminen on sallittua. Huomaa, että tietyillä kustantajilla (esim. Elsevier ja IEEE) on tässä asiassa vakiintuneet toimintaperiaatteet. Näissä tapauksissa tätä vaihtoehtoa voidaan käyttää toisena lähestymistapana. Jos olet epävarma yleisistä julkaisemisen ehdoista, tarkasta julkaisusi ehdot lisenssisopimuspalvelua käyttäen ylläkuvatulla tavalla.

Kuviossa on neljä tekstissä jo esitettyä tapaa, miten tekijä voi tarkistaa kustantajan uudelleenjulkaisemisemista koskevat lupaehdot.

Kuva 1. Uudelleenjulkaisun lupaehtojen selvittäminen.

 

Tekijänoikeuksien omistajien ja alkuperäisen lähteen merkintä

Tekijänoikeudet tulee mainita selkeästi jokaisen uudelleenjulkaistun kuvan ja taulukon yhteydessä, kuten julkaisijat usein edellyttävät, jos ne on aiemmin julkaistu muualla. Vaikka sinulla ja mahdollisesti kanssakirjoittajillasi on kuvan ja taulukon käyttöoikeudet, mutta ne on julkaistu muualla, alkuperäinen lähde on aina mainittava. Tapauksissa, joissa tekijänoikeuksia ei selvästi mainita, kuten esim. verkossa vapaasti saatavilla olevien kuvien kohdalla, sinulla täytyy olla tekijänoikeuden haltijan lupa uudelleenjulkaista kuvat työssäsi. Jos kyseessä oleva materiaali on vapaasti jaettavissa (esim. Creative Commons -lisensoitu materiaali), sinun on mainittava alkuperäinen lähde lisenssin edellyttämällä tavalla (ks. myöhempi taulukko). Muista myös, että ellet ole artikkelin ainoa kirjoittaja, tekijänoikeudet ovat kaikkien artikkelin kirjoittajien omaisuutta, ei pelkästään sinun. 

Ilman merkintöjä olevat kuvat ja taulukot siis kiinnittävät huomiomme. On suotavaa laatia lista kuvista, jossa eritellään niiden tekijänoikeudet ja alkuperäiset lähteet, ja lähettää se toimittajalle. Periaatteessa ainoastaan omaa väitöskirjaasi varten tekemiisi kuviin ei tarvitse liittää merkintää niiden alkuperästä. Jos et ole huomioinut jonkun muun tekemän kuvan tai taulukon alkuperää, kyseessä saattaa olla plagiointi, josta voi koitua vakavia seuraamuksia.

Lisätietoja: https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/TENK_UNIFI_ohjeistus_vaitoskirjaprosessi.pdf

Tekstilainaukset ovat sallittuja, mutta niiden alkuperäinen lähde ja sivunumero on mainittava. Hyvin pitkiä tekstilainauksia tulee välttää, eikä niitä saa olla liikaa. Jos tekstilainauksen alkuperäistä lähdettä ei mainita, se tulkitaan plagioinniksi tai itseplagioinniksi, joka on kiellettyä. 
Myös siinä tapauksessa, että taulukoiden ja kuvien sisältämä tieto ei ole tekijänoikeuden suojaamaa, sinun on mainittava sen alkuperä taulukkosi tai kuvasi yhteydessä. 


Muista myös, että kuvia tai taulukoita ei tule todeta tekijänoikeuden alaisiksi, jos ne eivät sitä ole. Tämä saattaa antaa väärän ja harhaanjohtavan mielikuvan siitä, että kuvissa ja taulukoissa esitetyt tiedot olisivat läpikäyneet vertaisarviointiprosessin. 

 

Esimerkkejä kuva- ja taulukkotekstien merkinnöistä

Kuvan tai taulukon käyttö

Ohjeita

Esimerkkimerkintä

Suora kopio - Kun käytät suoraan kuvaa ja taulukkoa toisen työstä, tarvitset luvan uudelleenkäyttöön ja kuvan ja taulukon alkuperäinen lähde pitää huomioida. (Uudelleenjulkaistu luvalla lähteestä Koga et al. 2014 © Springer).
Adaptointi (pieni muokkaus) - Kun käytät kuvaa ja taulukkoa toisen työstä ja teet siihen esim. työsi yhtenäisyyden vuoksi pieniä muutoksia, tarvitset luvan uudelleenkäyttöön (lupaehdoissa voi olla maininta kuvan muokkausehdoista) ja kuvan ja taulukon alkuperäinen lähde pitää huomioida. (Uudelleenjulkaistu [mukautettu] luvalla lähteestä Koga et al. 2014 © Springer).
tai
(Mukautettu luvalla lähteestä Koga et al. 2014 © Springer).
Modifiointi - Kun olet muokannut kuvaa ja taulukkoa (selkeä muokkaus, jolloin ei katsota enää samaksi kuvaksi) kuvan ja taulukon alkuperäinen lähde huomioidaan myös (lupaa ei välttämättä tarvita). (Muokattu lähteestä Koga et al. 2014).
Uudelleenpiirto - Kun kuva ja taulukko piirretään uudelleen toisen työn pohjalta, kuvan ja taulukon alkuperäinen lähde huomioidaan myös (lupaa ei välttämättä tarvita). (Muokattu lähteestä Koga et al. 2014).
Oma julkaisu (nippuväitös) - Kun käytät kuvaa ja taulukkoa omasta julkaisusta, tarvitset luvan uudelleenkäyttöön ja kuvan ja taulukon alkuperäinen lähde pitää huomioida. (Uudelleenjulkaistu luvalla Julkaisusta I © 2020 Springer).
Oman julkaisun kuvan/taulukon modifiointi (nippuväitös) - Kun olet muokannut omaa kuvaa ja taulukkoa (selkeä muokkaus, jolloin ei katsota enää samaksi kuvaksi) kuvan ja taulukon alkuperäinen lähde huomioidaan. (Muokattu Julkaisusta I).
Uusi kuva/taulukko - Kun teet täysin uuden kuvan/taulukon väitökseen (ja tekijäoikeuksia ei ole luovutettu muualle), erillistä tekstiä ei tarvita (tekijänoikeudet menevät yliopistolle).  
Creative commons -lisenssin alaiset kuvat - Kun käytät kuvaa ja taulukkoa, joka on Creative Commons -lisenssin alainen, huomioi alkuperäinen lähde (ja mahdollinen adaptointi) lisenssin ehtojen mukaan.

(CC BY 4.0 lisenssin alainen kuva Julkaisusta II © 2017 Authors).
tai
(Uudelleenjulkaistu [mukautettu] CC BY 4.0 lisenssin alainen kuva Julkaisusta II © 2017 Authors).

Nämä ohjeet perustuvat marraskuun 2019 tietoihin. Tarkasta ehtoihin mahdollisesti tehdyt muutokset kustantajasi verkkosivustolta.

IEEE https://www.ieee.org/content/dam/ieee-org/ieee/web/org/pubs/permissions_faq.pdf
“IEEE vaatii pääsääntöisesti luvan kopioida mikä tahansa merkittävä osa henkisestä omaisuudestaan mukaan lukien kaikki käytetyt tekstit, piirrokset, kaaviot, taulukot, valokuvat tai muu aiemmin julkaistuista lähteistä saatu materiaali. IEEE edellyttää myös, että kaikki käytetyt viitteet tai lähteet hyvitetään riippumatta siitä, vaaditaanko lupa. "

"Käyttämällä lyhyitä lainauksia tai viittaamalla näissä julkaisuissa olevaan teokseen) käyttäjien on annettava täysi kiitos alkuperäiselle lähteelle (tekijä, paperi, julkaisu), jota seuraa IEEE: n tekijänoikeusrivi © 2011 IEEE.

Kuvien tai taulukkomateriaalin tapauksessa vaadimme, että tekijänoikeusrivi © [Alkuperäisen julkaisun vuosi] IEEE näkyy näkyvästi jokaisen uudelleenpainetun kuvan ja / tai taulukon kanssa.

Liittyy opinnäytteisiin: https://journals.ieeeauthorcenter.ieee.org/choose-a-publishing-agreement/avoid-infringement-upon-ieee-copyright/

“ Voit käyttää julkaisemasi artikkelin opinnäytetyössäsi tai väitöskirjassa ilman lupaa. , edellyttäen, että täytät seuraavat vaatimukset riippuen siitä, mitä artikkelin osaasi haluat käyttää uudelleen.


    Tekstikatkelmat: Ilmoita alkuperäisen julkaistun artikkelin täydellinen viite, jota seuraa IEEE: n tekijänoikeusrivi: © 20XX IEEE. Jos käytät uudelleen merkittävää osaa artikkelistasi etkä ole vanhempi kirjoittaja, hanki vanhemman kirjoittajan hyväksyntä ennen tekstin uudelleenkäyttöä.

    Grafiikka ja taulukot: IEEE-tekijänoikeusrivin (© 20XX IEEE) pitäisi näkyä jokaisen uudelleenpainetun grafiikan ja taulukon kanssa.

    Koko teksti -artikkeli: Lisää viitteisiin seuraava tekijänoikeusilmoitus: “© 20XX IEEE. Painettu uudelleen luvalla [alkuperäisen julkaistun artikkelin täydellisestä lainauksesta]. " 


Joten kuvatekstin lopussa on oltava esimerkiksi (Painettu uudelleen, luvalla Paper I @ 2019 IEEE) tai (Painettu luvalla, julkaisija [2] @ 2019 IEEE).

Elsevier https://www.elsevier.com/about/policies/copyright/permissions , https://www.elsevier.com/about/policies/copyright

“Kyllä. Kirjoittajat voivat sisällyttää artikkelinsa kokonaan tai osittain opinnäytetyöhön tai väitöskirjaan ei-kaupallisiin tarkoituksiin. "

" Elsevier-lehden kirjoittajana sinulla on oikeus sisällyttää artikkeli opinnäytetyöhön tai väitöskirjaan (edellyttäen, että sitä ei julkaista kaupallisesti) joko kokonaan tai osittain, edellyttäen että asia hyväksytään asianmukaisesti; katso lisätietoja Tekijänoikeudet-sivulta. Elsevieriltä ei tarvita kirjallista lupaa.

Tämä oikeus ulottuu tutkielmasi julkaisemiseen yliopiston arkistoon edellyttäen, että jos sisällytät julkaistun lehtiartikkelin, se on upotettu opinnäytteeseesi eikä sitä voi ladata erikseen. "

Huomaa, että viitteen on oltava "DOI-linkin kanssa ScienceDirect-tietueen versioon (ja Creative Commons CC-BY-NC-ND -lisenssillä kirjoittajan käsikirjoitusten versioille)". CC-BY-NC: katso https://www.elsevier.com/about/policies/open-access-licenses

Joten tekstityksessä paperi I tai [2] riittää, mutta viitteiden luettelossa viitteellä on oltava DOI. DOI: ta suositellaan myös IEEE-julkaisuille.


Springer Nature -lisenssin ehdot ja ehdot

Jos haluat selventää käyttöoikeuksia, sinun on käytettävä alla olevaa RightsLink Ò -palvelua tekijänoikeuksin suojatulle materiaalille.

https://www.stm-assoc.org/intellectual-property/permissions/rightslink/

Huomaa, että ehdot voivat vaihdella jopa saman julkaisijan sisällä julkaisusta / päiväkirjasta riippuen.

"Springer Nature -asiakaspalvelukeskus GmbH (lisenssinantaja) myöntää täten sinulle ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen lisenssin materiaalin jäljentämiseen ja tilauslomakkeen liitteenä olevassa kopiossa määritettyyn tarkoitukseen ja vaatimuksiin eikä muuhun käyttöön, seuraaviin olosuhteisiin:

5. Jos ”uudelleenkäyttö väitöskirjassa / opinnäytetyössä” on valittu, sovelletaan seuraavia ehtoja: Lopullisen kirjoittajan hyväksymän käsikirjoituksen (selkeyden vuoksi EI julkaistun version) painatusoikeudet enintään 100 kopioon, elektroniikan käyttöoikeudet vain henkilökohtaisella verkkosivustolla tai institutionaalinen arkisto sellaisena kuin se on määritelty Sherpan ohjeissa ( www.sherpa.ac.uk/romeo/ ).

8. Lisenssinantajan lupa on vahvistettava painetun lisensoidun materiaalin vieressä. Sähköisessä muodossa tämän kuittauksen on oltava näkyvissä samanaikaisesti kuvien / taulukoiden / piirrosten tai abstraktin kanssa, ja sen on oltava linkitetty lehden / kirjan kotisivulle. Vaadittu kuittausmuoto on alla olevassa liitteessä. "

"Creative Commons
Tämä on avoimen käyttöoikeuden artikkeli, joka on jaettu Creative Commons CC BY -lisenssin ehtojen mukaisesti, mikä sallii rajoittamattoman käytön, jakelun ja jäljentämisen missä tahansa mediassa edellyttäen, että alkuperäiseen teokseen viitataan asianmukaisesti.
Sinun ei tarvitse hankkia lupaa tämän artikkelin uudelleenkäyttöön.

Jos haluat pyytää lupaa käyttötyypille, jota ei ole lueteltu, ota yhteyttä Springer Natureen. "

 

John Wiley & Sons Inc. 
"Sinulle myönnetään täten henkilökohtainen, ei-yksinomainen, ei-lisensoitava (itsenäisesti), ei-siirrettävä, maailmanlaajuinen, rajoitettu käyttöoikeus Wiley-materiaalien jäljentämiseen lisensointiprosessissa määriteltyyn tarkoitukseen. Tämä lisenssi ja kaikki tilauksesi osana ostetut SISÄLTÖ (PDF- tai kuvatiedostot) on tarkoitettu vain kertakäyttöön ja rajoitettu mihin tahansa lisenssissä määritettyyn enimmäismäärään. Tämän lisenssin myöntämä uudelleenjulkaisu tai uudelleenkäyttö on saatava päätökseen kahden vuoden kuluessa tämän käyttöoikeuden myöntämisestä (vaikka ennen lopetuspäivää valmistetut jäljennökset voidaankin jakaa sen jälkeen). Wiley-materiaaleja ei saa käyttää millään muulla tavalla tai mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin mitä lisenssissä on myönnetty. Lupa myönnetään tekijälle annetulla asianmukaisella kuitilla, aineiston / kirjan / päiväkirjan nimi ja kustantaja. Wiley-materiaalien osalta kaikki oikeudet pidätetään. Wiley-aineistoa ei saa kopioida, muokata, mukauttaa (lukuun ottamatta uuden julkaisun edellyttämiä pieniä uudelleenmuotoiluja ), käännetty, jäljennetty, siirretty tai jaettu, missä tahansa muodossa tai millään tavalla, eikä johdannaisteoksia saa tehdä Wiley-materiaalien perusteella ilman kyseisen tekijänoikeuksien omistajan etukäteen antamaa lupaa. "