Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Acta Universitatis Ouluensis -opinnäyteopas: - Taulukot

Taulukot

Taulukoiden on oltava Acta-ohjeessa olevien taulukkomallien mukaisia. Taulukot tehdään Wordin taulukkoeditorilla. Valitse Design (Rakenne) Table Styles (Taulukkotyylit) Table Acta. Taulukon soluille valitaan oikeat tyylit. Taulukon ensimmäisessä sarakkeessa tulee olla aina otsikko. Ensimmäinen sarake on aina vasemmalle tasattu ja siinä voi käyttää ainoastaan tyylejä: Table Left, Table Left Indent ja Table Left Indent 2. Muissa sarakkeissa voidaan käyttää myös mallipohjan taulukkotyylejä: Table Center ja Table Right. Taulukossa on oltava vähintään kaksi saraketta ja jokaisella sarakkeella on oltava otsikko. Pystytaulukon leveys on aina 122 mm ja vaakataulukon 183 mm.

Taulukoiden otsikoissa käytetään seuraavia tyylejä: Heading 5 englanninkielisten julkaisujen taulukoiden otsikoissa ja Heading 7 suomenkielisten julkaisujen taulukoiden otsikoissa.


Perustaulukko  Taulukkomalleja (Word 2016) (14.11.2017)

Vaiheittainen kuvaohje

Perustaulukon lisääminen