Skip to main content

Acta Universitatis Ouluensis -opinnäyteopas: Julkaisusopimus

Julkaisusopimus

Väitöskirjan tekijä täyttää julkaisusopimuslomakkeen kentät kirjan julkaisukielellä ja tallentaa sen PDF-tiedostona muodossa: JULKAISUSOPIMUS_Sukunimi_Etunimi.pdf. PDF-lomake täytetään Adobe Reader-ohjelmalla.

Huom. Vaikka koneelle olisi asennettu Adobe Reader-ohjelma, järjestelmä saattaa silti käyttää pdf-tiedostojen avaamiseen sisäänrakennettua “pdf-lukija” sovellusta, jolloin lomake ei ole elektronisesti täytettävissä. Tällöin lomake tallenetaan omalle koneelle, avataan Adobe Reader-ohjelmalla ja tallennettu lomake avataan sen kautta.

Tekijä lähettää lomakkeen tiedekuntansa koulutuspäällikön vahvistettavaksi sähköpostin liitetiedostona tiedekunnan lähipalveluiden sähköpostiosoitteeseen.

Koulutuspäällikkö tarkistaa ja tarvittaessa korjaa tiedot, lisää väittelyluvan myöntämisen päivämäärään ja vahvistaa lomakkeen nimellään. Hän lähettää lomakkeen sähköpostin liitteenä sekä tekijälle että Acta-sarjan toimitukseen: acta.toimitus(at)oulu.fi.

Tekijä tulostaa julkaisusopimuslomakkeet (2 kpl), allekirjoittaa ne ja tuo tai lähettää postitse paperiversiona Acta-sarjan toimitukseen. Siellä lomakkeeseen lisätään sarjanumero ja ISBN-tunnukset. Julkaisuprosessi voi alkaa, kun toimitus on saanut tekijältä sekä alkuperäiset sopimukset että muun väitöskirjamateriaalin. Toimituksesta sopimukset lähetetään sarjatoimittajan allekirjoitettavaksi muun materiaalin kanssa.

Allekirjoittamalla julkaisusopimuksen tekijä vastaa laatimansa aineiston al­kuperäisyydestä. Sarjassa edellytetään, että tekijä pyytää luvat kuvien, kuvioiden, taulukoiden ym. sellaisen aineiston uudelleen julkaisemista varten, joka ei ole suora sitaattioikeuden mukainen tekstilainaus. Lainausten yhteyteen, esimerkiksi kuva- tai taulukkoteksteihin, lisätään lupatiedot (esimerkkejä). Julkaisusopimuksessa tekijä sitoutuu siihen, että jos kirjoitus tai sen osia ha­lutaan myöhemmin julkaista muualla, siihen on pyydettävä Oulun yliopiston julkaisutoimikunnan lupa.

Yhteystiedot

Acta-toimitus
Sähköposti: acta.toimitus(at)oulu.fi
Puh.: 0294 484098
Tiedekirjasto Pegasus, 3. kerros, PS301-303
PL 7500, 90014 OULUN YLIOPISTO

Sisäinen postiosoite: OYK, Acta-toimitus/julkaisutoimittaja

Toimituksen henkilökunta ja yhteystiedot


Acta Universitatis Ouluensis -sarjan sarjatoimittajat


PunaMusta -kirjapaino
Yhdyshenkilö
Inka Patanen
Puh. 044 771 8851
Sähköposti: actaoulu(at)punamusta.com

Taittopalvelut ja hintalaskuri