Siirry pääsisältöön

Acta Universitatis Ouluensis -opinnäyteopas: Vertaisarvioidut julkaisut

Acta Universitatis Ouluensis -sarjan julkaisujen vertaisarviointi

Acta Universitatis Ouluensis -sarjalle on myönnetty Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) vertaisarviointitunnus. Sarja sitoutuu noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja. 
Lisätietoja vertaisarviointitunnuksest
a

Acta-sarjan tieteenalakohtainen sarjatoimittaja tekee alustavan arvion käsikirjoituksesta ja päätöksen julkaisuprosessin etenemisestä, kun hän on saanut käsikirjoituksen arvioitavakseen toimituksen kautta. Tekijä saa tiedon prosessin etenemisestä tai keskeyttämisestä seitsemän päivän kuluessa. Sen jälkeen hän voi lähettää toimitukseen sarjan ulkoasuvaatimusten mukaan taitetun käsikirjoituksen, ehdotuksen viidestä eri vertaisarvioitsijasta sekä luvanvaraiseen aineistoon tarvittavat luvat.Tekijä tai toimittaja, joka haluaa julkaista vertaisarvioidun käsikirjoituksen Acta-sarjassa, on yhteydessä sarjan toimitukseen (acta.toimitus(at)oulu.fi), josta hän saa lisätietoja julkaisuprosessista.

Tekstit lähetetään vertaisarvioitavaksi kahdelle arvioijalle. Sarjantoimittaja valitsee arvioijat, tarkistaa heidän esteettömyytensä ja hyväksyy heidät. Henkilöt ovat toimituksen ja Oulun yliopiston ulkopuolisia alansa asiantuntijoita. Arvioijat toimivat julkaisuprosessin aikana anonyymisti, mutta heidän nimensä merkitään lopulliseen julkaisuun.

Vertaisarvioijat kirjoittavat lausuntonsa ja täyttävät Acta-sarjan vertaisarviointilomakkeen.  He arvoivat mm. tutkimuksen aineistoa, teoreettisen viitekehystä, luotettavuutta, rakennetta, kielellistä ymmärrettävyyttä sekä sitä, sisältävätkö tulokset uutta tietoa. Vertaisarvioijat lähettävät lausuntonsa neljän viikon kuluessa.

Julkaisu- ja sarjatoimittaja tekevät lausuntojen perusteella käsikirjoituksen hylkäämis- tai hyväksymispäätöksen, joka lähetetään tekijöille. Samalla heille lähetetään arvioijien anonymisoidut lausunnot, mahdolliset muutosehdotukset ja perustelut.

Sarjatoimittaja tarkistaa ennen julkaisemista, että arvioinnin edellyttämät muutokset on tehty.

 

Tieteellisten seuran valtuuskunnan lisäohjeet.

Koristekuva