Siirry pääsisältöön

Acta Universitatis Ouluensis -opinnäyteopas: Julkaisutoimikunnan ohjesääntö

Julkaisutoimikunnan ohjesääntö

Oulun yliopiston julkaisutoimikunnan ohjesääntö

1 §

Oulun yliopiston julkaisutoimikunnan tehtävänä on edistää yliopiston tieteellistä julkaisutoimintaa sekä toimittaa Acta Universitatis Ouluensis -julkaisusarjaa ja Oulun yliopiston oppimateriaalia –julkaisusarjaa.
Julkaisutoimikunta tekee ehdotuksia julkaisumahdollisuuksien kehittämiseksi ja edistää yliopiston sarjojen toimituksellista yhdenmukaisuutta.

 

2 §

Julkaisutoimikunnan nimeää rehtori. Julkaisutoimikuntaan kuuluu kutakin alasarjaa varten yksi edustaja tiedekunnista ja yliopistopalveluista. Lisäksi toimikuntaan kuuluu kirjaston edustaja. Kullekin jäsenelle nimetään henkilökohtainen varajäsen. Jäsen (varajäsen) toimii Acta Universitatis Ouluensis –julkaisusarjan ja Oulun yliopiston oppimateriaalia –julkaisusarjan sarjatoimittajana. Rehtori määrää julkaisutoimikunnan jäsenten keskuudesta puheenjohtajan. Julkaisutoimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Toimikunnan toimikausi on kolme (3) kalenterivuotta.

 

3 §

Julkaisutoimikunnan sihteerinä toimii yliopiston palveluksessa oleva julkaisutoimittaja. Julkaisutoimittaja on myös Acta Universitatis Ouluensis ja Oulun yliopiston oppimateriaalia -julkaisusarjan toimitussihteeri.

 

4 §

Acta Universitatis Ouluensis jakaantuu seuraaviin alasarjoihin:

Sarja A. Scientiae Rerum Naturalium
Sarja B. Humaniora
Sarja C. Technica
Sarja D. Medica
Sarja E. Scientiae Rerum Socialium
Sarja F. Scripta Academica
Sarja G. Oeconomica
Sarja H. Architectonica

Julkaisutoimikunta voi perustaa uusia alasarjoja tarpeen mukaan. Julkaisukieli voi olla suomi, ruotsi, saame, englanti, saksa ja ranska tai muu julkaisutoimikunnan hyväksymä kieli. Julkaisussa on oltava sekä suomen- että englanninkielinen tiivistelmä.

 

5 §

Julkaisutoimikunnalle on toimitettava kahden asiantuntijan lausunnot 4 §:ssä mainittuihin tieteellisiin julkaisusarjoihin tarjotuista tutkimuksista ja toimikunta päättää julkaisun ottamisesta sarjaan. Julkaisun kieliasu on tarkistettava ja tieto siitä on toimitettava julkaisutoimikunnalle.

 

6 §

Julkaisutoimikunta valvoo 4 §:ssä mainittujen julkaisusarjojen painatusta. Julkaisutoimikunta päättää väittelijän ilmaiskappaleiden, muun sovitun jakelun ja kirjaston vaihtokappaleiden määrästä.

 

7 §

Julkaisutoimikunta esittää vuosittain toimintakertomuksen rehtorille. Julkaisutoimikunnan talousarvio sisällytetään kirjaston budjettiin. Mikäli toiminnan laajuudessa on merkittäviä muutoksia, ne käsitellään kirjaston tulosneuvotteluissa.

Koristekuva