Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Acta Universitatis Ouluensis -opinnäyteopas: Mallipohjat

Mallipohja: Microsoft Word

Esitäytetty kirjoituspohja Acta-sarjassa julkaistaville käsikirjoituksille on tehty Microsoft Office Word:lle. Sarjaan tulevissa julkaisuissa on käytettävä kirjoituspohjaa. Käytä sitä alusta asti, jolloin käsikirjoitus on viimeistelty esitarkastukseen lähetettäessä. On suositeltavaa, että työ tehdään samalla Word-versiolla.

Avattuasi esitäytetyn kirjoituspohjan tallenna se omalle nimellesi muotoon Sukunimi_Etunimi.docx. Lue ensin käyttöohjeet kirjoituspohjan luvusta 1 Johdanto (s. 17).

 

Microsoft Word 

Jos Actan tyylit eivät toimi oikein, voit tuoda alkuperäisen mallipohjan uudelleen kirjoituspohjaan:

 

Viitteidenhallinta

Mallipohja: LaTex

Ohjeet LaTeX-ohjelman käyttäjille

 

LaTeX tyylitiedostot:

Tiedostossa ActaOuluReadme.pdf selitetään, miten käytetään tyylitiedostoja ja siinä annetaan muuta ohjeistusta LaTeXin käytöstä väitöskirjaa varten (kuvat, taulukot, viittaukset yms.):

Tutustu myös Actan kirjoituspohjan ohjeisiin kuviin, taulukoihin ja viitteisiin liittyen.

ActaOuluReadme.pdf ohjetiedosto on tehty käyttäen tiedostoa ActaOuluExample.tex. Se tarjoaa pohjan väitöskirjatyön LaTeX-versiolle ja sisältää kaikki väitöskirjassa tarvittavat osat esimerkkeinä:

LaTeXoidaksesi ActaOuluExample.tex tiedoston ja saadaksesi täydellisen pohjan tarvitset lisäksi tiedostot:

 

Viitteidenhallinta

 

Sarjatoimittaja (LaTeX): Yliopistotutkija Harri Saarnisaari, puh. 0294482832, harri.saarnisaari(at)oulu.fi

Koristekuva