Siirry pääsisältöön

Acta Universitatis Ouluensis -opinnäyteopas: Mallipohjat

Mallipohja: Microsoft Word

Esitäytetty kirjoituspohja Acta-sarjassa julkaistaville käsikirjoituksille on tehty Microsoft Office Word:lle. Sarjaan tulevissa julkaisuissa on käytettävä kirjoituspohjaa. Käytä sitä alusta asti, jolloin käsikirjoitus on viimeistelty esitarkastukseen lähetettäessä. On suositeltavaa, että työ tehdään samalla Word-versiolla.

Avattuasi esitäytetyn kirjoituspohjan tallenna se omalle nimellesi muotoon Sukunimi_Etunimi.docx. Lue ensin käyttöohjeet kirjoituspohjan luvusta 1 Johdanto (s. 17).

 

Microsoft Word 

Jos Actan tyylit eivät toimi oikein, voit tuoda alkuperäisen mallipohjan uudelleen kirjoituspohjaan:

 

Viitteidenhallinta

Mallipohja: LaTex

Ohjeet LaTeX-ohjelman käyttäjille

 

LaTeX tyylitiedostot:

Tiedostossa ActaOuluReadme.pdf selitetään, miten käytetään tyylitiedostoja ja siinä annetaan muuta ohjeistusta LaTeXin käytöstä väitöskirjaa varten (kuvat, taulukot, viittaukset yms.):

Tutustu myös Actan kirjoituspohjan ohjeisiin kuviin, taulukoihin ja viitteisiin liittyen.

ActaOuluReadme.pdf ohjetiedosto on tehty käyttäen tiedostoa ActaOuluExample.tex. Se tarjoaa pohjan väitöskirjatyön LaTeX-versiolle ja sisältää kaikki väitöskirjassa tarvittavat osat esimerkkeinä:

LaTeXoidaksesi ActaOuluExample.tex tiedoston ja saadaksesi täydellisen pohjan tarvitset lisäksi tiedostot:

 

Viitteidenhallinta

 

Sarjatoimittaja (LaTeX): Yliopistotutkija Harri Saarnisaari, puh. 0294482832, harri.saarnisaari(at)oulu.fi

Koristekuva