Siirry pääsisältöön

Acta Universitatis Ouluensis -opinnäyteopas: Materiaalin lähettäminen

Materiaalin lähettäminen toimitukseen

Lähetä sähköpostilla:

 • Lopullinen käsikirjoitus kielentarkistettuna ja oikoluettuna, joko sarjan vaatimassa muodossa Word-tiedostona tai LaTeX-työt PDF-tiedostona. Käsikirjoitus sisältää kielentarkastetun suomen- ja englanninkielisen tiivistelmän sekä tarvittaessa julkaisukielisen tiivistelmän. LaTeX-töiden osalta tarvitsemme tiivistelmät lisäksi Word-tiedostona. Katso myös tietohallinnon ohje suurten tiedostojen siirtämisestä .
 • Julkaistut osajulkaisut PDF-tiedostoina ja julkaisemattomat Word-tiedostona esim. Acta-malliin taitettuna.
 • Osajulkaisujen kustantajien luvat ja muut uudelleenjulkaisemiseen tarvittavat luvat.

 

Julkaisusopimus

Tarkistuslista ennen käsikirjoituksen lähettämistä

Varmista että käsikirjoituksesi on kielentarkistettu, oikoluettu ja Acta-mallipohjaan taitettu lopullinen versio, johon ei enää tule muutoksia. Tarkista vielä mm. seuraavat:

 1. käsikirjoituksesi on tehty käyttäen Actan kirjotus- tai mallipohjaa ja olet käyttänyt sen mukaisia kappale- ja merkkityylejä (ks. Acta Universitatis Ouluensis sarjan kirjoituspohjan ohje:  Kappaletyylit ja  Merkkityylit)
 2. lopullisen taitetun käsikirjoituksen sivuasetukset eivät ole muuttuneet vaan ovat pysyneet alkuperäisen kirjoitus- ja mallipohjan mukaisina (ohje: Sivun asetukset)
 3. taulukot ovat ohjeiden mukaisia (ohje: Taulukot)
 4. kuvat ja kuviot ovat ohjeiden mukaisia ja kuvateksteihin ankkuroituina (ohje: Kuviot)
 5. viitteet ovat Actan formaatissa (http://libguides.oulu.fi/actaopas/viitteidenhallinta)
 6. osajulkaisuväitöskirjan julkaistuista artikkeleista on Original publications -sivulla teksti: Reprinted with permission from Kustantajan nimi (I)… sekä teksti: Original publications are not included in the electronic version of the dissertation (ohje: Osajulkaisuluettelo sekä Liite 2: Osajulkaisut)
 7. tekstin ja viitteiden rajakohtailmauksissa on käytetty ajatusviivaa (En Dash), ei yhdysmerkkiä (ohjeen Liite 2: Viivat yms.).

 

Kielierot:

– prosenttimerkki, suomi: 10 %, englanti: 10%
– desimaalierotin, suomi: 123,4, englanti: 123.4 

 • tarkista lopuksi ettei kappaleiden väliin (tai otsikon ja kappaleen väliin) ole jäänyt ylimääräisiä rivinvaihtoja.

Toimituksessa tehdään vain seuraavat muutokset: Tarkistetaan yhteenveto-osasta ja julkaisemattomista osajulkaisuista sivutukseen liittyvät seikat. Poistetaan ylimääräiset sivut ja lisätään tarvittavat tyhjät sivut (sivuasetukset, sivunumerointi ja vaakasivujen numerointi, tarvittaessa tehdään sisällysluettelon päivitys). Sarjatoimittaja tarkistaa, että työ on muilta osin Actan-ohjeiden mukainen.

Ks. myös tarkistuslista yhteenvedosta ja osajulkaisuista (ks. Acta-kirjoituspohjan ohjeen Liite 2).