Skip to main content

Acta Universitatis Ouluensis -opinnäyteopas: Osajulkaisut ja luvat

Osajulkaisut ja luvat

Osajulkaisut

Julkaistut osajulkaisut lähetetään osoitteeseen acta.toimitus@oulu.fi PDF-tiedostoina (ks. myös tietohallinnon ohje suurten tiedostojen siirtämiseen). Jos tekijällä ei ole osa­julkaisusta valmista PDF-tie­dostoa, hän skannaa sen itse tai toimittaa artikkelin paperiversion ensin painoon skannatta­vaksi. Juvenes Print perii työstä hinnastonsa mukaisen maksun.

Julkai­semattomat osajulkaisut tekijä taittaa itse esim. Acta-malliin tai teettään työn maksua vastaan Juvenes Printissä. Hän lähettää ne toimitukseen Word-tiedostona, jossa osajulkaisut pienennetään B5-kokoon.

Luvat

Tekijän on pyydettävä hyvissä ajoin ennen julkaisuprosessia kustantajilta kirjalliset luvat osajulkaisujen uudelleen julkaisemiseen. Luvat pyydetään myös osajulkaisuihin, jotka ovat painovaiheessa tai hyväksytty julkaistaviksi. Samalla lupapyynnöllä tekijä voi kysyä lupaa artikkelin kuvien, taulukoiden ym. julkaisemiseen väitöskirjan yhteenveto-osassa. Kannattaa myös tarkistaa, onko kustantajan WWW-sivulla lupia varten esim. RightsLink-verkkopalvelua.

Jos tekijä haluaa että osajulkaisuja sisältävää kirjaa myydään, hän tarvitsee myyntiä varten luvat kaikkeen luvanvaraiseen aineistoon, myös osajulkaisujen kustantajien luvat painetun väitöskirjan myyntiin. Lupapyynnöissä mainitaan, että osajulkaisut sisältävää väitöskirjaa myydään enintään 30 kappaletta ja osajulkaisut eivät sisälly verkkoversioon. Lupapyyntömalleja

Luvat lähetetään osoitteeseen acta.toimitus@oulu.fi. Sähköpostilupa on riittävä, samoin esim. RightsLink-palvelusta tulostettu lupa.

Yhteisjulkaisun kuten artikkelikokoelman toimittaja vastaa siitä, että kaikki kir­joittajat suostuvat osuutensa julkaisemiseen. Toimittajalla on oltava muiden tekijöiden kirjalliset luvat yhteisjulkaisun myyntiä varten. Lupia ei tarvitse lähettää sarjan toimitukseen.

Yhteystiedot

Acta-toimitus
Sähköposti: acta.toimitus(at)oulu.fi
Puh.: 0294 484098
Tiedekirjasto Pegasus, 3. kerros, PS301-303
PL 7500, 90014 OULUN YLIOPISTO

Sisäinen postiosoite: OYK, Acta-toimitus/julkaisutoimittaja

Toimituksen henkilökunta ja yhteystiedot


Acta Universitatis Ouluensis -sarjan sarjatoimittajat


Juvenes Print -kirjapaino
Yhdyshenkilö
Annastiina Perko
Puh. 010 2308 360
Sähköposti: actaoulu(at)punamusta.com

Taittopalvelut ja hintalaskuri