Skip to main content

Tietokantojen oppaat: Tietokantojen oppaat

Keskeisimpien Oulun yliopistossa käytössä olevien tietokantojen pikaoppaat

 

Tälle sivustolle on koottu keskeisimpien Oulun yliopistossa käytössä olevien tietokantojen pikaoppaat, joista voit tarkistaa tietokantakohtaiset käyttöohjeet. Tiedonhaun perusperiaatteet on esitelty Tieteellisen tiedonhankinnan oppaassa.

Tietokantojen koulutusmateriaaleja ja tietoa käyttöoikeuksista löydät myös FinELib-konsortion sivuilta: