Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Hakuteokset

Hakuteokset

Hakuteos sisältää tiiviitä, muutaman sivun mittaisia artikkeleita jostakin aiheesta, esim. tekniikka tai kielitiede. Artikkeleissa kuvataan aiheen keskeiset käsitteet ja tutkimusnäkökulmat. Hakuteokset ovat käyttökelpoisia määritelmien etsimiseen ja yleiskatsauksen luomiseen.

Tietosanakirja voi olla yleinen ja sisältää tietoa useista eri aiheista, tai se voi keskittyä johonkin tiettyyn aiheeseen, kuten lääketieteeseen tai tekniikkaan. Aakkosellinen järjestys on yleisin varsinkin yleistietosanakirjoissa. Tietosanakirja-artikkeleiden pituus voi vaihdella teoksesta riippuen muutamasta lauseesta useisiin sivuihin.

Sanakirjassa esitetään tavallisesti aakkosten mukaan järjestettyjen sanojen merkitykset (ns. selittävä sanakirja) tai vieraskieliset vastineet (kääntävä sanakirja).

Käsikirjan avulla voidaan ratkaista jonkin aiheen käytännön kysymyksiä. Ne voivat sisältää mm. taulukoita, vakioita ja standardeja, ja usein niistä löytyy viitteitä muihin tiedonlähteisiin.

Taulukko on numero- tms. tietojen luettelomainen, tavallisesti monisarakkeinen esitys (esim. matemaattiset taulukot, fysikaaliset ja kemialliset taulukot, tilastot).

Hakuteosten saatavuus

Hakuteoksia löytyy Oula-Finnasta tietyn hakuteoksen nimen mukaan tai esim. sanoilla 'hakuteokset', 'encyclopedia', 'handbook'. Käytä lisäksi aiheesi mukaisia hakusanoja.

Kun etsitty julkaisu on löytynyt, saatavuusnäyttö kertoo julkaisun perustiedot sekä sijainti- ja saatavuustiedot. Sijainti-linkillä voi tarkistaa kirjan hyllyluokan sijainnin kirjaston kartalla. Lainassa olevaan kirjaan voi tehdä varauksen ja paikalla olevaan aineistopyynnön.

Elektronisten hakuteosten yhteydessä on linkki, jonka kautta pääsee suoraan e-hakuteokseen.

Kirjaudu sisään Oulun yliopiston käyttäjätunnuksella (Haka Login), niin voit käyttää e-aineistoja myös Oulun yliopiston verkon ulkopuolelta.

E-kirjatietokannoissa voi tehdä hakuja myös kirjojen sisältöön. Tämä helpottaa esimerkiksi tietyn termin määritelmän hakemista.

Lisää tietoa e-kirjoista löydät e-kirjaoppaasta.