Skip to main content

Acta Universitatis Ouluensis -opinnäyteopas: Mallipohjat

Mallipohjat

Esitäytetty kirjoituspohja Acta-sarjassa julkaistaville käsikirjoituksille on tehty Microsoft Office 2016 versiolle. Sarjaan tulevissa julkaisuissa on käytettävä kirjoituspohjaa. On suositeltavaa, että sitä käytetään alusta asti ja että työ tehdään samalla Word-versiolla.

Avattuasi esitäytetyn kirjoituspohjan tallenna se omalle nimellesi muotoon Sukunimi_Etunimi.docx. Lue ensin käyttöohjeet kirjoituspohjan luvusta 1 Johdanto (s. 17).

Microsoft Word 2016

Jos Actan tyylit eivät toimi oikein, voit tuoda alkuperäisen mallipohjan uudelleen kirjoituspohjaan:

LaTeX

LaTeX-ohjelman ohjeet (ei päivitetä):

Kirjasto ei tarjoa tukea LaTeX ohjelman käyttöön.

 

LaTex-ohjelmiston viitteidenhallinta

  • ActaOulu.bst BibTex-tiedosto LaTeX-ohjelmistolle (Tekijä-Vuosi -viittauksille)
  • ActaOulu_Num.bst BibTex-tiedosto LaTeX-ohjelmistolle (Numero-viittauksille)