Skip to main contentActa Universitatis Ouluensis -opinnäyteopas: Mallipohjat

Mallipohjat

Esitäytetty kirjoituspohja Acta-sarjassa julkaistaville käsikirjoituksille on tehty Microsoft Office 2016 ja 2013 versioille. Sarjaan tulevissa julkaisuissa on käytettävä kirjoituspohjaa. On suositeltavaa, että sitä käytetään alusta asti ja että työ tehdään samalla Word-versiolla.

Avattuasi esitäytetyn kirjoituspohjan tallenna se omalle nimellesi muotoon Sukunimi_Etunimi.docx. Lue ensin käyttöohjeet kirjoituspohjan luvusta 1 Johdanto (s. 17).

Microsoft Word 2016

Jos Actan tyylit eivät toimi oikein, voit tuoda alkuperäisen mallipohjan uudelleen kirjoituspohjaan:

Microsoft Word 2013

Jos Actan tyylit eivät toimi oikein, voit tuoda alkuperäisen mallipohjan uudelleen kirjoituspohjaan:

LaTeX

Jos teet väitöskirjasi LaTeX-ohjelmalla, sille on tehty seuraavat ohjeet:

LaTex-ohjelmiston viitteidenhallinta

  • ActaOulu.bst BibTex-tiedosto LaTeX-ohjelmistolle (Tekijä-Vuosi -viittauksille)
  • ActaOulu_Num.bst BibTex-tiedosto LaTeX-ohjelmistolle (Numero-viittauksille)
     

Kirjoituspohjan oppaan vanha versio

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000