Skip to main content

Acta Universitatis Ouluensis -opinnäyteopas: Viitteidenhallinta

Viitteidenhallinta

RefWorks-viittedenhallinta

Acta-sarjan viittaustyylistä on luovuttu, ja sen tilalle on otettu käyttöön APA-viittaustyyli (APA 6th - American Psychological Association, 6th Edition). Huomaa että APA-viittaustyylissä ei ole käytössä numeroviittausjärjestelmää. C-sarjassa voidaan tarvittaessa käyttää myös IEEE-viittaustyyliä. Muutkin tieteenalakohtaiset viittauskäytännöt ovat mahdollisia (B-sarja), mutta sovi asiasta sarjatoimittajan kanssa.

Yliopisto on hankkinut opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön RefWorks-viitteidenhallintaohjelmiston, josta on julkaistu kokonaan uusi versio - New RefWorks. Aloita käyttämään väitöskirjassasi uusinta versiota, koska vanhalla versiolla (Legacy) tehtyjä dokumentteja ei voida siirtää uudelle versiolle. Lisätietoja: http://libguides.oulu.fi/New_RefWorks

Kirjasto tarjoaa RefWorks-ohjelman (opas) käyttöön tukea ja koulutusta:  informationservice(at)oulu.fi 
RefWorksin asiakastuki: refworks.support@proquest.com

Acta-toimitus suosittelee, että väitöskirjan tekijät käyttäisivät RefWorks-ohjelmaa, koska esim. Wordin omaa viitteidenhallintatyökalun käyttö aiheuttaa teknisiä ja yhteensopivuusongelmia sekä ylimääräistä työtä. Acta-mallipohjan yhteensopivuutta muiden viitteidenhallintaohjelmien kanssa ei ole  myöskään testattu.

Tarkista järjestelmävaatimukset (Mac/Windows).

 

LaTex-ohjelmiston viitteidenhallinta

  • ActaOulu.bst BibTex-tiedosto LaTeX-ohjelmistolle (Tekijä-Vuosi -viittauksille)

  • ActaOulu_Num.bst BibTex-tiedosto LaTeX-ohjelmistolle (Numero-viittauksille)
     

MathType

Acta Universitatis Ouluensis -tyyli MathType-ohjelmistolle.