Skip to main contentActa Universitatis Ouluensis -opinnäyteopas: Viitteidenhallinta

Viitteidenhallinta

RefWorks-viittedenhallinta

Acta-sarjan viittaustyylistä on luovuttu, ja sen tilalle on otettu käyttöön APA-viittaustyyli (APA 6th - American Psychological Association, 6th Edition). Huomaa että APA-viittaustyylissä ei ole käytössä numeroviittausjärjestelmää.

Yliopisto on hankkinut opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön RefWorks-viitteidenhallintaohjelmiston, josta on julkaistu kokonaan uusi versio - New RefWorks. Aloita käyttämään väitöskirjassasi uusinta versiota, koska vanhalla versiolla (Legacy) tehtyjä dokumentteja ei voida siirtää uudelle versiolle. Vanhan version tuki loppuu tammikuussa 2018.

Kirjasto tarjoaa RefWorks-ohjelman (opas) käyttöön tukea ja koulutusta:  informationservice(at)oulu.fi 

Acta-toimitus suosittelee, että väitöskirjan tekijät käyttäisivät RefWorks-ohjelmaa, koska esim. Wordin omaa viitteidenhallintatyökalun käyttö aiheuttaa teknisiä ja yhteensopivuusongelmia sekä ylimääräistä työtä.

Tarvittaessa Acta-sarjassa voidaan käyttää myös tieteenalakohtaisia viittauskäytäntöjä (B-sarja). Sovi asiasta sarjatoimittajan kanssa.

LaTex-ohjelmiston viitteidenhallinta

  • ActaOulu.bst BibTex-tiedosto LaTeX-ohjelmistolle (Tekijä-Vuosi -viittauksille)

  • ActaOulu_Num.bst BibTex-tiedosto LaTeX-ohjelmistolle (Numero-viittauksille)
     

MathType

Acta Universitatis Ouluensis -tyyli MathType-ohjelmistolle.

Yhteystiedot

Acta-toimitus
Sähköposti: acta.toimitus(at)oulu.fi
Puh.: 0294 484098
Tiedekirjasto Pegasus, 3. kerros, PS301-303
PL 7500, 90014 OULUN YLIOPISTO

Sisäinen postiosoite: OYK, Acta-toimitus/julkaisutoimittaja


Acta Universitatis Ouluensis -sarjan sarjatoimittajat


Juvenes Print -kirjapaino
Yhdyshenkilö
Annastiina Perko
Puh. 020 756 8693
Sähköposti: actaoulu(at)juvenesprint.fi

Taittopalvelut ja hintalaskuri

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000