Skip to main contentActa Universitatis Ouluensis -opinnäyteopas: Materiaalin lähettäminen

Materiaalin lähettäminen toimitukseen

Lähetä sähköpostilla:

 • Lopullinen käsikirjoitus kielentarkistettuna ja oikoluettuna, sarjan vaatimassa muodossa Word/LaTeX-tiedostoina tai Juvenes Printissä taitettuna. Käsikirjoitus sisältää kielentarkastetun suomen- ja englanninkielisen tiivistelmän sekä tarvittaessa julkaisukielisen tiivistelmän. Katso myös tietohallinnon ohje suurten tiedostojen siirtämisestä .

 • Julkaistut osajulkaisut PDF-tiedostoina ja julkaisemattomat Word-tiedostona esim. Acta-malliin taitettuna.

 • Osajulkaisujen kustantajien luvat ja muut uudelleenjulkaisemiseen tarvittavat luvat.

Tuo tai lähetä postitse paperiversiona Acta-sarjan toimitukseen:

 • Täytetty julkaisusopimus (2 kpl) koulutuspäällikön vahvistamana ja tekijän allekirjoittamana.

Tarkistuslista ennen käsikirjoituksen lähettämistä

Varmista että käsikirjoituksesi on kielentarkistettu, oikoluettu ja Acta-mallipohjaan taitettu lopullinen versio, johon ei enää tule muutoksia. Tarkista vielä mm. seuraavat:

 • käsikirjoituksesi on tehty käyttäen Actan kirjotus- tai mallipohjaa ja olet käyttänyt sen mukaisia kappale- ja merkkityylejä (ks. Acta Universitatis Ouluensis sarjan kirjoituspohjan ohje:  Kappaletyylit ja  Merkkityylit)
 • lopullisen taitetun käsikirjoituksen sivuasetukset eivät ole muuttuneet vaan ovat pysyneet alkuperäisen kirjoitus- ja mallipohjan mukaisina (ohje: Sivun asetukset)
 • taulukot ovat ohjeiden mukaisia (ohje: Taulukot)
 • kuvat ja kuviot ovat ohjeiden mukaisia ja kuvateksteihin ankkuroituina (ohje: Kuviot)
 • viitteet ovat Actan formaatissa (ohjeen liite 1)
 • osajulkaisuväitöskirjan julkaistuista artikkeleista on Original publications -sivulla teksti: Reprinted with permission from Kustantajan nimi (I)… sekä teksti: Original publications are not included in the electronic version of the dissertation (ohjeen liite 4)
 • tekstin ja viitteiden rajakohtailmauksissa on käytetty ajatusviivaa (En Dash), ei yhdysmerkkiä (ohjeen Liite 1)
 • tarkista lopuksi ettei kappaleiden väliin (tai otsikon ja kappaleen väliin) ole jäänyt ylimääräisiä rivinvaihtoja (ohjeen liite 4).

Toimituksessa tehdään vain seuraavat muutokset: tarkistetaan yhteenveto-osasta ja julkaisemattomista osajulkaisuista sivutukseen liittyvät seikat eli poistetaan ylimääräiset sivut ja lisätään tarvittavat tyhjät sivut (sivuasetukset, sivunumerointi ja vaakasivujen numerointi, tarvittaessa tehdään sisällysluettelon päivitys). Sarjatoimittaja tarkistaa, että työ on muilta osin Actan-ohjeiden mukainen.

Ks. myös tarkistuslista yhteenvedosta ja osajulkaisuista (ks. Acta-kirjoituspohjan ohjeen Liite 2).

Yhteystiedot

Acta-toimitus
Sähköposti: acta.toimitus(at)oulu.fi
Puh.: 0294 484098
Tiedekirjasto Pegasus, 3. kerros, PS301-303
PL 7500, 90014 OULUN YLIOPISTO

Sisäinen postiosoite: OYK, Acta-toimitus/julkaisutoimittaja


Acta Universitatis Ouluensis -sarjan sarjatoimittajat


Juvenes Print -kirjapaino
Yhdyshenkilö
Annastiina Perko
Puh. 020 756 8693
Sähköposti: actaoulu(at)juvenesprint.fi

Taittopalvelut ja hintalaskuri

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000