Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Hakusanat

Hakusanojen etsiminen

Laaja hakusanavalikoima on tärkeä, koska samaa asiaa voidaan ilmaista usealla eri sanalla ja koska tietokanta hakee vain hakulaatikkoon kirjoitettua sanaa, eikä automaattisesti hae synonyymejä eikä ala- tai yläkäsitteitä. 

Laaja sanavarasto on tarpeellinen myös luetun ymmärtämisessä, oppimisessa ja tekstin tuottamisessa. 

Hakusanoina käytetään yleisesti:

  • aiheen keskeisiä käsitteitä
  • käsitteiden synonyymeja ja erikielisiä vastineita
  • rinnakkaisia, laajempia ja suppeampia termejä.

Hakusanat ovat

  • yksittäisiä sanoja tai
  • kahden tai useamman sanan sanaliittoja eli fraaseja, joilla on vakiintunut merkitys.

Suomen kielessä käytetään usein yhdyssanoja, esim. varhaiskasvatus, kun taas englannissa sanaliittoja, esim. early childhood education.

Yhdyssanojen osat voivat esiintyä myös irrallaan ja toisessa järjestyksessä, esim.
asuntosijoittaminen, asunto sijoituskohteena, sijoitusasunto.

Sanaliitot voivat olla myös tieteenalalla vakiintuneita, esim. erityinen tuki tai kestävä kehitys. Sanaliitto voi tuntua vakiintuneelta, mutta jolle kuitenkin löytyy myös muita ilmaisutapoja, esim. online education ⁓ online learning tai uponneet kustannukset ⁓ upotetut kustannukset (sunk costs).

Tutkimusalueen käsitteistöön ja terminologiaan tutustumisessa apuna voidaan käyttää lehtiartikkeleita, hakuteoksia, käsikirjoja, sanakirjoja, asiasanastoja jne. Ne voivat sisältää myös termien vieraskieliset vastineet. Käsikirjat ja hakuteokset sisältävät laajoja artikkeleita, joista saa hyvän peruskäsityksen aihealueesta. Lehtiartikkeleista löytyy paitsi terminologiaa myös erilaisia kirjoitusasuja ja ilmaisuja.

Seuraavista työkaluista on apua useimmilla tieteenaloilla:

Wikipedia on usein hyvä lähde aiheeseen tutustumiseen. Sieltä voit löytää uusia hakusanoja ja näkökulmia eri kielillä.

Scopus-tietokannassa kannattaa hakea aluksi tietämilläsi hakusanoilla. Lisää potentiaalisia hakusanoja löydät Refine results -työkalun Keywords-kohdasta (katso kuva alla).

MOT Dictionaries sisältää erikielisiä ja erikoisalojen sanakirjoja, esim. tekniikan ja kaupan sanakirjoja.

Tieteen termipankki on kaikkien tieteenalojen yhteinen, avoin ja jatkuvasti päivitettävä termitietokanta.

Monet hakukoneet jättävät huomioimatta hakuun kirjoitetut prepositiot, konjunktiot yms. hyvin yleiset ns. "stop word" -sanat, joilla ei yleensä ole merkitystä hakutuloksen relevanssille. Tietokantojen ohjeista löytyy lista näistä sanoista, samoin kuin ohjeistus siitä miten tulee toimia, jos stop word on jostain syystä liitettävä hakuun esim. fraasin osana.

 

Scopuksen Keyword-työkalulla voit tarkastella tulosjoukon dokumenteille annettuja asiasanoja. Esimerkissä on etsitty lisää hakusanoja muovijätteiden ympäristövaikutuksista.

Kuvan lähde: Scopus <www.scopus.com> 18.6.2018