Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Hakusanat

Hakusanojen etsiminen

Kun tiedonhaun aihe on jäsennetty ja täsmennetty, on aika kuvata aihetta hakusanoin. Hakusanoina käytetään yleisesti:

- ongelman keskeisiä käsitteitä
- käsitteiden synonyymeja ja vieraskielisiä vastineita
- rinnakkaisia, laajempia ja suppeampia termejä.

Tutkimusalueen käsitteistöön ja terminologiaan tutustumisessa apuna voidaan käyttää lehtiartikkeleita, hakuteoksia, käsikirjoja, sanakirjoja, asiasanastoja jne. Ne voivat sisältää myös termien vieraskieliset vastineet. Käsikirjat ja hakuteokset sisältävät laajoja artikkeleita, joista saa hyvän peruskäsityksen aihealueesta. Lehtiartikkeleista löytyy paitsi terminologiaa myös erilaisia kirjoitusasuja ja ilmaisuja.

 

Seuraavista työkaluista on apua useimmilla tieteenaloilla:

Wikipedia on usein hyvä lähde aiheeseen tutustumiseen. Sieltä voit löytää uusia hakusanoja ja näkökulmia eri kielillä.

Scopus-tietokannassa kannattaa hakea aluksi tietämilläsi hakusanoilla. Lisää potentiaalisia hakusanoja löydät Refine results -työkalun Keywords-kohdasta (katso kuva alla).

MOT Dictionaries sisältää erikielisiä ja erikoisalojen sanakirjoja, esim. tekniikan ja kaupan sanakirjoja.

 

Monet hakukoneet jättävät huomioimatta hakuun kirjoitetut prepositiot, konjunktiot yms. hyvin yleiset ns. "stop word" -sanat, joilla ei yleensä ole merkitystä hakutuloksen relevanssille. Tietokantojen ohjeista löytyy lista näistä sanoista, samoin kuin ohjeistus siitä miten tulee toimia, jos stop word on jostain syystä liitettävä hakuun esim. fraasin osana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scopuksen Keyword-työkalulla voit tarkastella tulosjoukon dokumenteille annettuja asiasanoja. Esimerkissä on etsitty lisää hakusanoja muovijätteiden ympäristövaikutuksista. Kuvan lähde: Scopus <www.scopus.com> 18.6.2018