Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Hakusanojen käyttö

Hakusanojen käyttö

 

suklaa

Kun olet löytänyt sopivat hakusanat, on aika yhdistää ne hakulauseeksi.

 

Yksinkertaisin tapa on kirjoittaa sanat peräkkäin.
Hakulausetta muokkaamalla saat paremman hakutuloksen.

 

Hakulauseen muodostamisessa käytetään

  • katkaisumerkkiä (esim. employ*)
  • fraasimerkkejä (esim. ”social media”)
  • operaattoreita (AND, OR, NOT)

 

 

 

 

Hakusanojen yhdistäminen

Hakusanojen katkaisulla saadaan mukaan sanan taivutusmuodot esim. monikko ja sijamuodot. 
Tavallisimmin käytetty katkaisumerkki on asteriski *. Yleensä katkaisumerkkiä käytetään sanavartalon 
lopussa, mutta joissakin tietokannoissa sen voi laittaa myös sanan alkuun tai keskelle. 
Nykyisin monet tietokannat hakevat sanan eri taivutusmuotoja automaattisesti. 

Korvausmerkki korvaa yleensä 0-1 merkkiä. 
Korvausmerkkiä käyttämällä saat hakuun mukaan sanojen eri kirjoitusmuodot.
Katkaisu- ja korvausmerkkien käyttö vaihtelee tietokannoittain, joten tarkista oppaista

Katkaisumerkin käyttö Scopus-tietokannassa:
Product* hakee mm.  products, production, producting, producted, productive

*behaviour* tuottaa esim. sanat neurobehaviour, biobehavioural

Korvausmerkin käyttö Scopus-tietokannassa:
organi?ation hakee organization ja organisation

 

Lainausmerkkejä käyttämällä (fraasihaku) voit hakea kahden tai useamman peräkkäisen sanan yhdistelmällä. Lainausmerkkien sisään kirjoitetut sanat esiintyvät hakutuloksissa kirjoitetussa järjestyksessä. Fraasihaussa on tietokantakohtaisia eroavaisuuksia, jotka voi tarkistaa tietokannan pikaoppaasta.  

 

Fraasihaku lainausmerkkien avulla: "plastic waste"

Haettaessa ilman lainausmerkkejä hakusanoja haetaan tietokannassa yksittäin. Tällöin hakusanat voivat sijaita kaukana toisistaan, joten hakutuloksiin voi tulla tarpeetonta aineistoa.

litter plastic

 

Hakusanojen ja -lausekkeiden yhdistämiseen käytetään yleensä Boolen operaattoreita OR, AND ja NOT. Joissakin tietokannoissa voidaan käyttää myös läheisyysoperaattoreita. Hakusanat katkaisumerkkeineen ja niitä yhdistävät operaattorit muodostavat hakulauseen, jonka esittämistapa vaihtelee tietokannoittain. Käytettävien operaattoreiden lisäksi hakusanojen ja -lausekkeiden yhdistämiseen vaikuttaa operaattorien suoritusjärjestys tietokannassa sekä sulkeiden käyttö. Operaattorit ja niiden toiminta kannattaa tarkistaa oppaista.