Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Hakusanojen käyttö

Hakusanojen käyttö
 

Tieteellisten tietokantojen hakusysteemi poikkeaa Googlesta. Google osaa hakea taivutusmuotoja ja johdoksia, jopa synonyymeja eli samaa tarkoittavia sanoja.

Tieteelliset tietokannat eivät yleensä hae mitään muuta kuin mitä hakulaatikkoon on kirjoitettu. Siksi niissä on usein tarpeen käyttää katkaisumerkkiä.

Monisanaisten hakusanojen kanssa käytetään lainausmerkkejä, myös Googlessa.

Tietokannat eivät herjaa kirjoitusvirheistä, joten oikeinkirjoituksen kanssa on oltava huolellinen.

Katkaisumerkki

Katkaisumerkillä haetaan katkaisumerkkiä edeltävillä kirjaimilla alkavia sanoja. 

Sanan lopusta poistetaan kirjaimia ja lisätään katkaisumerkki.
Näin saadaan haettua erilaiset taivutusmuodot, johdokset ja yhdyssanojen alkuosat 

Katkaisumerkki on yleensä tietokannoissa asteriski eli tähtimerkki, *.

econom* > economy, economics, economically, econometrics...
intercultural* > intercultural, interculturality, interculturalism...

work* > work, workers, working, workplace...
änkyt* > änkytys, änkyttäjien, änkyttämistä...


Sanan katkaisu voi tuottaa myös epätoivottuja hakusanoja.
Tällaisessa tilanteessa voi ottaa käyttöön OR-operaattorin. Lue lisää OR-operaattorin käytöstä

sing* > sing, singer, singing, single, singularity, Singapore


Tietokanta ei hae hakusanaa yhdyssanan loppuosana, esim. hakusana 

game ei löydä sanaa videogame. 

Tällaisessa tilanteessa voi ottaa käyttöön OR-operaattorin. Lue lisää OR-operaattorin käytöstä

Lainausmerkit

Lainausmerkeillä etsitään peräkkäin esiintyviä sanoja tismalleen annetussa järjestyksessä ja kirjoitusasussa.

Niitä käytetään, kun halutaan hakea

 • sanaliittoja eli fraaseja, joilla on vakiintunut merkitys. 
  • "social media"
  • "early childhood education"
  • "discourse analysis"
 • peräkkäisiä sanoja
  • "distance work*" OR "remote work*" OR "work* from home"...
 • ihmisten ja muita monisanaisia nimiä
  • "rosa liksom" OR "liksom rosa" 
  • "Rangifer tarandus tarandus"
 • julkaisujen nimiä

Useissa tietokannoissa myös lainausmerkkien sisällä voi käyttää katkaisua, esim.

"comput* think*" > "computational thinking", "computers think", "...computing: Thinkers...".

Lainausmerkit estävät erilaisten taivutusmuotojen automaattisen hakemisen esim. Google Scholarissa, joten hae ilman lainausmerkkejä. 

 • "sosiaalinen media" ei hae muotoa 'sosiaalisessa mediassa'.

 

Läheisyysoperaattori on parempi kuin fraasihaku, kun haettava asia voidaan ilmaista useammalla samankaltaisella ilmaisulla (esim. energy policy, policy on energy, policy for renewable energy).


Monet hakukoneet jättävät hakematta hakuun kirjoitetut prepositiot, konjunktiot yms. hyvin yleiset ns. "stop word" -sanat, joilla ei yleensä ole merkitystä hakutuloksen relevanssille. Tietokantojen ohjeista löytyy lista näistä sanoista, samoin kuin ohjeistus siitä miten tulee toimia, jos stop word on jostain syystä liitettävä hakuun esim. fraasin osana.
 

Kun olet löytänyt sopivat hakusanat, on aika yhdistää ne hauksi. Haussa käytetään

 

Hakusanojen yhdistäminen

Hakusanojen katkaisulla saadaan mukaan sanan taivutusmuodot esim. monikko ja sijamuodot. 

Tavallisimmin käytetty katkaisumerkki on asteriski eli tähtimerkki *, joka korvaa 0…n merkkiä.

Yleensä katkaisumerkkiä käytetään sanavartalon lopussa, mutta joissakin tietokannoissa sen voi laittaa myös sanan alkuun tai keskelle.
Nykyisin jotkin tietokannat hakevat sanan eri taivutusmuotoja automaattisesti.

Korvausmerkki korvaa yleensä yhden merkin. 
Korvausmerkkiä käyttämällä saat hakuun mukaan sanojen eri kirjoitusmuodot.

Katkaisu- ja korvausmerkkien käyttö vaihtelee tietokannoittain, joten tarkista oppaista

Katkaisumerkin käyttö Scopus-tietokannassa:
Product* hakee mm.  products, production, producting, producted, productive

*behaviour* tuottaa esim. sanat neurobehaviour, biobehavioural

Korvausmerkin käyttö Scopus-tietokannassa:
organi?ation hakee organization ja organisation

 

Lainausmerkkejä käyttämällä (fraasihaku) voit hakea kahden tai useamman peräkkäisen sanan yhdistelmällä. Lainausmerkkien sisään kirjoitetut sanat esiintyvät hakutuloksissa kirjoitetussa järjestyksessä. Fraasihaussa on tietokantakohtaisia eroavaisuuksia, jotka voi tarkistaa tietokannan pikaoppaasta.  

 

Fraasihaku lainausmerkkien avulla: "plastic waste"

Haettaessa ilman lainausmerkkejä hakusanoja haetaan tietokannassa yksittäin AND-operaatiolla. Tällöin hakusanat voivat sijaita kaukana toisistaan, joten hakutuloksiin voi tulla tarpeetonta aineistoa.

litter plastic

 

Hakusanojen ja -lausekkeiden yhdistämiseen käytetään yleensä Boolen operaattoreita OR, AND ja NOT.

Joissakin tietokannoissa voidaan käyttää myös läheisyysoperaattoreita

Hakusanat katkaisumerkkeineen ja niitä yhdistävät operaattorit muodostavat hakulauseen, jonka esittämistapa vaihtelee tietokannoittain. Käytettävien operaattoreiden lisäksi hakusanojen ja -lausekkeiden yhdistämiseen vaikuttaa operaattorien suoritusjärjestys tietokannassa sekä sulkeiden käyttö. Operaattorit ja niiden toiminta kannattaa tarkistaa oppaista.