Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Boolen operaattorit AND, OR & NOT

Boolen operaattorit OR, AND ja NOT

Hakusanojen ja -lausekkeiden yhdistämiseen käytetään yleensä Boolen operaattoreita OR, AND ja NOT.

Boole

 

 

Operaattorien toimintaperiaatteet: 

 

Milk or cream hakee viitteet, joissa on joko hakutermi milk tai cream tai kumpikin. OR-operaattori laajentaa hakutulosta. Sitä käytetään esim. sanojen synonyymien sekä laajempien ja suppeampien termien yhdistämiseen.


Milk and cream hakee viitteet, jotka sisältävät sekä hakutermin milk että cream. AND-operaattori tarkentaa hakutulosta. Sitä käytetään, kun halutaan yhdistää haussa kaksi eri aihepiiriä.


Milk not cream hakee viitteet, jotka sisältävät termin milk, mutta jättää pois ne viitteet, jotka sisältävät termin cream — pois jäävät myös ne viitteet, joissa on sekä milk että cream. NOT-operaattorilla voi kieltää jonkun termin esiintymisen haussa. Sen käytössä kannattaa kuitenkin olla erittäin varovainen, sillä samalla voi menettää hyviäkin viitteitä.

 

 

Hakulausekkeen suoritusjärjestys

Hakulausekkeen suoritusjärjestys riippuu käytettävästä tietokannasta. Hakija voi kuitenkin itse määrittää suoritusjärjestyksen käyttämällä sulkuja. Sulkumerkit määrittävät suoritusjärjestyksen siten, että sulkeiden sisällä olevat hakusanat yhdistetään ensin. Ilman sulkuja suoritusjärjestys määräytyy käytettävän tietokannan mukaan.

Boole

 

 

Kun esimerkiksi halutaan tulokseksi viitteet, joissa on oltava sanan sugar lisäksi joko milk tai cream

 

 

 

- Haku (milk OR cream) AND sugar toimii aina oikein

 

- Sen sijaan milk OR cream AND sugar  -haun suoritus riippuu  tietokannasta:

  • jos tietokannssa AND suoritetaan ensin (kuten esim. Web of Science -tietokannassa), haku ei toimi tarkoitetulla tavalla, vaan löytää viitteet, joissa on oltava pelkästään milk tai viitteissä on oltava sekä cream että sugar
     
  • jos tietokannssa OR suoritetaan ensin (kuten esim. Scopus-tietokannassa), haku toimii kuten on tarkoitettu ja löytää viitteet, joissa on oltava sugar ja lisäksi joko milk tai cream

 

 

 

 

 

 

Tietokannoissa on myös hakulaatikoita, joiden välisten AND- ja OR-operaattorien suoritusjärjestyksen määrittää kukin tietokanta oman käytäntönsä mukaan. Esim. OULA-tietokannan tarkennetussa haussa hakulaatikot yhdistetään siten, että AND-operaattori suoritetaan aina ensin ja esim. IEEE Xplore-tietokannassa hakulaatikoiden suoritusjärjestys on ylhäältä alaspäin.

Operaattoreiden suoritusjärjestyksen voi tarkistaa tietokannan ohjeista tai Tietokantojen oppaista.