Tieteellisen tiedonhankinnan opas: - Lehdet ja lehtiartikkelit

Avoin julkaiseminen (Open access, OA) Tapa julkaista tieteellistä tietoa verkossa niin, että se on vapaasti kenen tahansa käytettävissä. Artikkeli voi olla alun perin avoimena julkaistu tai siitä saattaa olla jokin versio rinnakkaistallennettuna esim. julkaisuarkistossa. Lisätietoa avoimesta julkaisemisesta.

DOI (Digital Object Indentifier) Elektronisten julkaisujen pysyvä tunniste. Sillä julkaisu voidaan hakea netistä, joten se kannattaa jättää tai lisätä lähdeluetteloon. Crossref Metadata Search

E-lehti, elektroninen lehti (E journal) Tietoverkossa luettavissa oleva lehti; verkkolehti, sähköinen lehti, kokotekstilehti.

Embargo (Embargo) Kielto julkistaa ennen määräaikaa; viive, karanteeniaika, julkaisurajoitus, jolloin artikkelia ei saa julkaista avoimesti tai lehden uusimpien artikkeleiden kokotekstejä ei saa tarjota tietokannan kautta.

Etäkäyttö (Off-campus access) E-aineistojen käyttö muilla kuin yliopiston verkossa olevilla koneilla, esim. kotoa käsin, edellyttää VPN-yhteyttä tai kirjautumista Oulun yliopiston käyttäjätunnuksella (Haka Login).

FinELib (Finnish National Electronic Library) Kansallinen elektroninen kirjasto; konsortio, joka hankkii keskitetysti elektronisia aineistoja jäsenorganisaatioilleen.

ISSN (International Standard Serial Number) Jatkuvasti ilmestyvän tekstijulkaisun kansainvälinen tunnus. Sen avulla lehti voidaan yksiselitteisesti erottaa muista lehdistä. Saman lehden painetulla ja elektronisella versiolla on eri tunnus.

Kokoteksti (Full text) Kirjan tai lehden artikkelin sisältö kokonaisuudessaan; useimmiten PDF-tiedosto.

Linkityspalvelu (Link resolver) Linkki, jolla tietokannassa pääsee artikkelin kokotekstiin, esim. External Link Icontai Check Oula-Finna for availability(opens in a new window).

Lisensoitu aineisto (Licensed material) Aineisto, johon on käyttöoikeus sopimuksen perusteella, esim. yliopistoon tilatut e-lehdet ja tietokannat. Aineisto lisensoidaan yleensä tietyksi sopimuskaudeksi, esim. vuodeksi tai kahdeksi.

Vertaisarviointi (Peer review) Tieteelliset artikkelit käyvät läpi vertaisarvioinnin (peer review, referee), jossa yksi tai useampi julkaisun asiaa tunteva ulkopuolinen taho arvioi julkaistavan tekstin.

Vuosikerta, volyymi (Volume, vol.) Lehdessä tiettynä, yleensä kalenterivuoden, aikana ilmestyneet numerot.

Lehdet ja lehtiartikkelit

Tieteellisissä lehdissä on käytössä vertaisarviointimenettely (peer review, referee):

 • Lehti, konferenssi tai kirjakustantaja pyytää tieteenalan asiantuntijoita suorittamaan ennakkoarvion julkaistavaksi tarjottujen käsikirjoitusten tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta
 • Julkaisun arvioijat ovat riippumattomia suhteessa arvioitavaan käsikirjoitukseen. Riippumattomalla arvioijalla tarkoitetaan ansioituneita tutkijoita tai muita asiantuntijoita, jotka eivät ole lehden tai kirjan toimittajia eivätkä kirjoittajan lähisukulaisia tai kollegoita.
 • Arviointi voidaan suorittaa joko anonyymisti tai avoimesti.

Lehden tieteellisyyden (scholarly journals, academic journals) tai vertaisarvioinnin tarkistaminen tai käyttäminen haun rajauksena:

 • lehden kotisivu; ei aina luotettava (esim. saalistajalehdet)
 • Ulrichsweb - Global serials directory; HUOM! tilaus päättyy 31.12.2021
 • JUFO-portaali
 • tietokannat, jotka edellyttävät lehdiltä vertaisarviointia: DOAJ, Web of Science, Scopus ja Medline
 • joissakin tietokannoissa, esim. Ebsco ja ProQuest, on mahdollista hakea vertaisarvioiduissa lehdissä julkaistuja artikkeleita (Peer Reviewed -rajaus)
 • vertaisarvioituihin lehtiin kohdistuva rajaus myös Oula-Finnan kansainvälisten aineistojen haussa (E-aineistot-välilehti).


Tieteellisissä lehdissä on käytössä vertaisarviointi (peer review, referee), jossa saman alan asiantuntija (referee) arvioi artikkelin sisältöä ja julkaisukelpoisuutta. Tieteelliset aikakauslehdet voivat sisältää monenlaisia artikkeleita. Vertaisarvioituja ovat yleensä:

Tutkimusartikkeli eli alkuperäisartikkeli (original article) sisältää koko tutkimusraportin. Se on rakenteeltaan tarkoin muotoiltu.

Katsausartikkeli (review (article), literature review, systematic review) on kirjallisuuskatsaus, jossa tutkitaan tehtyä tutkimusta. Se voi olla:

 • kuvaileva eli perinteinen kirjallisuuskatsaus
 • systemaattinen, jossa esim. tiedonhaku esitellään, aineisto seulotaan tarkasti
 • meta-analyysi, jossa hyödynnetään laajasti tilastollisia menetelmiä.

Katsausartikkeleita voi hakea tietokannoissa esim. sanoilla: "systematic review" OR "systematic literature review" OR "meta-analysis".

Konferenssiartikkelit eli tieteellisten konferenssien esitykset voidaan julkaista lehtiartikkelin tapaan tieteellisessä lehdessä tai sen erikoisnumerossa (supplement), konferenssin omassa sarjassa tai kirja-artikkelin tapaan kokoomateoksessa.

Vertaisarvioimattomia kirjoituksia ovat lyhyet tutkimusselostukset (case report) tai lyhyet katsausartikkelit, pääkirjoitukset (editorial), kirja-arvostelut (book review), keskustelupuheenvuorot (discussion, letter) ja kommentit (comments).

Huomaa ero:

 • peer review tarkoittaa vertaisarviointia
 • review-artikkeli tarkoittaa katsausartikkelia.

Lehtien ja lehtiartikkelien saatavuus

Tietty artikkeli

Oula-Finna

Kirjoita artikkelin otsikko Oula-Finnan hakulaatikkoon.

Jos artikkeli on julkaistu ulkomaisessa lehdessä, klikkaa E-aineistot-välilehteä.

Jos artikkeli on suomalaisesta lehdestä, klikkaa Arto - kotimaisia artikkeleita-välilehteä.

Elektroniseen versioon pääsee linkin kautta. Mikäli linkkiä ei ole, hae varsinaisesta Oula-Finnasta (Kirjat, lehdet, tietokannat ym. -välilehti) lehden nimellä.
 

Google Scholar

Kun Google Scholar -palvelun kautta löytyy kiinnostava artikkeli, sen saa avattua kokotekstinä, jos Oulun yliopistolla on käyttöoikeus julkaisuun tai se on vapaasti saatavilla internetissä (open access).

Tietty lehti

Oula-Finna

Kirjoita lehden nimi Oula-Finnan hakulaatikkoon. Lehti voi olla tarjolla joko painettuna tai elektronisena.

Suomessa painetut aikakauslehdet ovat Oulun yliopiston kirjaston vapaakappalearkistossa, josta ne lainataan lukusalilainaksi.

Kokeile myös Kuopion Varastokirjasto -välilehteä. Sieltä voit tilata artikkelin ilmaiseksi.

Lehtiä voi hakea Oulan lisäksi esim. kansallisesta hakupalvelusta Finna.fi. Kaukopalvelu tilaa toisista kirjastoista lainoja ja kopioita.

Artikkeleita aiheesta

Tiedonhaun tieteenalaoppaista löydät oman alasi keskeisimmät tietokannat, joista hakea aiheesi mukaisia artikkeleita.

Linkin avulla voit siirtyä artikkelin kokotekstiin. Linkki voi olla tietokannan oma PDF-tiedosto tai linkityspalvelun linkki, esim: External Link Icontai Check Oula-Finna for availability(opens in a new window).

 

Kansainvälisiä lehtiä ja lehtiartikkeleita 

Kotimaisia lehtiä ja lehtiartikkeleita 

Kotimaisia e-lehtiä löytyy monesta eri paikasta. Jos suomalaista lehteä ei löydy kokotekstinä, painettu lehti löytyy kirjaston lehtikokoelmasta tai Pegasus-kirjaston varaston vapaakappalearkistosta.

1. Aloita e-lehtien hakeminen Oula-Finna-tietokannasta, jossa on paljon linkkejä lehtien kokoteksteihin:

2. Jos linkki kokotekstiin ei löydy Oula-Finnasta, tarkista löytyykö lehti jostakin e-lehtipalvelusta: 

3. Kokotekstejä löytyy myös lehtien kotisivuilta: googlaa lehden nimellä. 

4. Linkkejä artikkeleiden kokoteksteihin löydät Arto-tietokannasta: